Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 30 juni 2016 Komst 100km mountainbikepad op Texel en petitie Natuurbelang

Staatsbosbeheer Texel logoBron: Staatsbosbeheer Texel - door Erik van der Spek - De stichting Natuurbelang is een petitie gestart waarin Staatsbosbeheer wordt opgeroepen te stoppen met de realisatie van een 100km lange mountainbikeroute op Texel, omdat de aanleg grote gevolgen zou hebben voor de vogelstand in Natura2000 gebied.

Voor Staatsbosbeheer staat het beschermen van de natuur op de eerste plaats, maar we willen ook dat -waar dat kan- mensen de natuur zoveel mogelijk kunnen beleven. We zijn er dus naast de natuurbeschermers er ook voor de wandelaars, de fietsers, de paardrijders en de mountainbikers.

Medewerking aan de uitbreiding van de mogelijkheden om te mountainbiken is voor Staatsbosbeheer niet vanzelfsprekend en zonder voorwaarden. Met de mountainbikevereniging is afgesproken dat zij nog sterker mountainbikers in het algemeen en haar leden in het bijzonder, op de naleving van de gedragscode voor het mountainbiken zullen aanspreken: fiets alleen daar waar het is toegestaan; respecteer de natuur: plant én dier; fiets in kleine groepjes; waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk; benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets; voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond; maak geen onnodig lawaai; laat geen afval achter. Ook zal de vereniging mensen waarvan zij weten dat zij zich niet aan deze gedragscode houden, persoonlijk aanspreken op hun gedrag en zo mogelijk uitsluiten van hun activiteiten.

Wat speelt er op Texel:

1. Over het tracé van de nieuwe mountainbikeroute is veel voor overleg geweest over wat het effect op de natuur is binnen het Nationaal Park Duinen van Texel als onderdeel van de adviesvraag van Staatsbosbeheer over het verlenen van medewerking aan dit voorstel. Daarnaast heeft Wielersport Texel ook apart overlegd met de Vogelwerkgroep Texel en Landschapszorg Texel. Dit heeft geleidt tot een tracé voorstel dat rekening houdt met de natuurbelangen op en langs de route. Een deskundig bureau heeft dit vervolgens gecontroleerd. Daarna heeft Wielersport Texel bij de provincie Noord-Holland ontheffing gevraagd om dit binnen N2000 gebied te mogen realiseren. In overleg met de provincie is het tracé buiten Staatsbosbeheerterrein nabij de Schilbolsnol nog iets aangepast en heeft de provincie de ontheffing verleend.

2. Staatsbosbeheer heeft er mee ingestemd dat voor de nieuwe route 27,7km van de 100km op haar terrein wordt gerealiseerd, inclusief de bestaande route van 8km.

3. Hiervan ligt 18,6km in of langs de rand van Natura2000 gebied in het Nationaal Park Duinen van Texel. (Daarnaast loopt er nog 1,5km in het Nationaal Park Duinen van Texel over grond van andere eigenaren).

4. Van deze 18,6km ligt 2,5km in De Dennen als single track dicht langs een fietspad; in het Krimbos 250m. 1,4km loopt in de duinen (Bollekamer, Rommelpot) parallel aan het fietspad bijna volledig langs het veeraster in de strook die hier jaarlijks wordt gemaaid om het schrikdraad te laten functioneren. De overige 14,5km in Natura200 gebied van Staatsbosbeheer gaat over bestaande paden.

5. Wat betreft het effect op ander recreatief gebruik binnen het Nationaal Park Duinen van Texel is dit binnen het nationaal park en in overleg met de paardensport organisaties besproken. Op het wandelpad door De Muy en het struingebied van De Slufter naar het strand is fietsen altijd al toegestaan geweest. Op het ruiterpad langs de Muy en De Slufter tussen Ruigendijk is mountainbiken als pilot al een aantal jaren toegestaan. Op basis van deze ervaring hebben de paardensportorganisaties ingestemd met gecombineerd gebruik van een deel van de ruiterpaden in het Krimbos en op het ruiterpad langs het fietspad in de rand van de Eierlandse Duinen naar de Stengweg. In De Muy gaat op 0,5km wandelpad fietsen ook worden toegestaan. In de overeenkomst met Wielersport Texel heeft Staatsbosbeheer vastgelegd dat mocht in de toekomst onverwacht het gecombineerd gebruik van wandel- of ruiterpaden toch problemen op gaan leveren voor de hoofdgebruikers de route hier naar het nabij gelegen fietspad wordt verlegd.

Meer informatie over de medewerking door Staatsbosbeheer aan de realisatie van deze route door Wielersport Texel vindt u op: wp.me/p1SrL4-Rn

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

VVV Top van Noord-Holland
Strand, zee, dijken, polders, duinen, natuur-gebieden, bollenland en kleine pittoreske dorpen vvvtopvanholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Vakantiewoningen
Ga er eens lekker tussen uit, boek een vakantie-bungalow in de Kop van Noord-Holland vvvtopvanholland.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna