Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 26 September 2002 21,8 miljoen euro UNA-ISV subsidie voor vier Noord-Hollandse gemeenten

Gedeputeerde Staten (GS) willen vier zogenaamde ‘productiehallen’ opzetten waarin de provincie samen met gemeenten en andere partijen werken aan concrete projecten voor stedelijke vernieuwing (ISV). GS vragen aan Provinciale Staten (PS) om voor de periode tot 2005 € 21,8 miljoen vrij te maken uit de verkoop van de UNA-elektriciteitscentrale voor de volgende negen deelprogramma’s in vier gemeenten:

Productiehal Voorgestelde UNA-ISV bijdrage Deelprogramma’s

Concrete projecten per deelprogramma

Den Helder: (Stadshart eerste fase) bodemsanering, pilot station-postkantoor, openbare ruimte, infrastructuur en parkeren, groenstructuur, sociale-, culturele-, educatieve- en zorg-voorzieningen. (Van Galenbuurt) actieve buurtaanpak, werken in de buurt, onderwijs op straat, verbetering eigen huis, zelfredzaamheid, veiligheid; (Nieuw Den Helder) Duinparkplan met 130 woningen, centrumvoorziening Marsdiepplein, foyer en multifunctioneel centrum.

Beverwijk: Multifunctionele accommodatie Meerestein, ontwikkeling Kerkplein tot cultureel hart IJ-mond-Noord, herstructurering voortgezet onderwijs, regionaal ontmoetingscentrum voor kunst en cultuur, voetgangerstunnels station en Parallelweg en transferium knooppunt.

Hilversum: Woon-zorgzone Lieven de Keij, gecombineerd met scholen, 120 woningen en herinrichting openbare ruimte; (Cultuurhistorie Liebergen) restauratie woningen en herinrichting openbare ruimte; (herontwikkeling REGEV-terrein) verplaatsing gasdistributienet om bodemsanering, bouw 210 woningen en realisatie van 27.000 m2 voor commerciële voorzieningen en (niet-)commerciële voorzieningen mogelijk te maken.

Zaanstad: Nieuwe bibliotheek en cultureel centrum als onderdeel van De Buiging, herinrichting Rozengracht, water terug in Gedempte Gracht.

Wat is een ‘productiehal’?

In een ‘UNA-ISV productiehal’ werken provincie, gemeenten en andere partijen nauw samen bij de aanpak van zeer ernstige actuele stedelijke problematiek. De provincie levert een bijdrage door inbreng van kennis, haar relaties met andere instanties aan te spreken of ervaringsuitwisseling met andere projecten te organiseren. De provincie wordt daardoor partner. De gemeente blijft echter eerst verantwoordelijk. Verder levert de provincie een financiële bijdrage vanuit de gereserveerde UNA-ISV gelden. Alle deelnemende partijen maken bindende afspraken over de te bereiken resultaten en de inzet van menskracht en middelen.

GS willen de UNA-middelen voor stedelijke vernieuwing bundelen in een beperkt aantal productiehallen. Voor de aanwijzing daarvan is als belangrijkste criterium geformuleerd dat sprake moet zijn van zeer ernstige grootstedelijke problematiek.

De geselecteerde projecten zijn vaak niet alleen van betekenis voor de stad, maar ook voor de hele regio. De provinciale inbreng in de productiehallen ondersteunt de regionale betekenis. De stationsgebieden van Beverwijk en Zaanstad zijn bijvoorbeeld in het ontwerp streekplan Noord-Holland-Zuid aangewezen als regionale knooppunten. Uitvoering van streekplan en UNA-ISV lopen hier hand in hand. (Bron: Prov. NH)

Verdere procedure

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl