Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 21 November 2001 Provincie van start met opstellen Ruimtelijk Ontwikkelingsbeeld voor Noord-Holland-Noord

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het startschot gegeven voor het opstellen van een Ruimtelijk Ontwikkelingsbeeld; Dit is een Structuurvisie die inspeelt op de Vijfde Nota en de Fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en vragen steeds meer om een snelle flexibele aanpak met een stevige provinciale regie. De provincie stelt de Structuurvisie op in nauw overleg met de regio's.

Inspelend op de Vijfde Nota en de Fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) wordt in twee fasen gewerkt aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van Noord-Holland Noord.

Als eerste stap wordt, tussen november 2001 en september 2002, een Ruimtelijke Ontwikkelingsbeleid (Beeld) opgesteld. Dit is een structuurvisie, die voor de periode tot 2015 richting geeft aan toekomstig ruimtelijk beleid.
Als tweede stap wordt een uitvoeringstrategie (Agenda) opgesteld, waarmee het beleid daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Een nieuw streekplan kan daar onderdeel van uitmaken.

De aanpak
De provincie zal samen met de regio een inventarisatie maken van bestaande visies, voornemens en onderzoek naar trends. Vervolgens worden in werkateliers bestuurders, belangenorganisaties, inwoners en ambtenaren in de gelegenheid gesteld hun ideeën uit te wisselen. Het concept Beeld, dat daarna wordt opgesteld zal ter discussie in werkateliers worden voorgelegd. Tenslotte stellen GS - na behandeling in de statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur - het definitieve Beeld vast. Na vaststelling kan, om dit Beeld te realiseren, overgegaan worden naar fase twee, het opstellen van een Agenda. GS zullen hierover in de toekomst opnieuw besluiten. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl