Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 20 December 2002 Voortzetting geluidsbeleid bij windmolens door het stellen van nadere eisen

Burgemeester en wethouders van Niedorp maken bekend dat zij op 3-12-2002 hebben besloten om voor alle windmolens, ook die thans onder de AmvB voorzieningen en installaties vallen, een individuele afweging te maken betreffende het geluidsniveau, dat zij in relatie tot het geluidsniveau in de omgeving (referentie niveau van het omgevingsgeluid) en de geluidgevoelige bestemmingen mogen produceren en dit op te leggen door het stellen van nadere geluidseisen.

Met name in het buitengebied is het geluidsniveau in de natuurlijke omgeving doorgaans laag. Kunstmatig geproduceerde geluiden, zoals bijvoorbeeld door een windmolen, kunnen daarbij verstorend werken. Bij het opstellen van vergunningen is daarmee steeds rekening gehouden door in de voorschriften beperkingen te stellen aan bijvoorbeeld het maximaal toegestane geluidsniveau in bijvoorbeeld de nachtelijke uren, te meten op de gevel van een nabijgelegen woning. Er werd naar gestreefd om de geluidsbelasting op de omgeving zo laag mogelijk te houden. Met behulp van een geluidsrapport werd de situatie aangepast aan het omgevingsgeluid ter plaatse.

Sinds 1-12-2001 is de AmvB voorzieningen en installaties in werking getreden. Omdat thans een aanzienlijk aantal windmolens onder de werking van de AmvB voorzieningen en installaties valt worden de daarvoor geldende voorschriften van toepassing. Deze zijn zeer algemeen en ruim gesteld; de maximale waarden van 50 dB(A) overdag; 45 dB(A) 's avonds en 40 dB(A) 's nachts. Dit zijn tevens dezelfde waarden als worden gesteld aan de buitenrand van een industrieterrein. In de praktijk betekent dit dat het leef- en woongenot aanzienlijk kan worden aangetast. In sommige gevallen kunnen deze geluidswaarden zelfs leiden tot slaapstoornissen bij omwonenden. Dit zal leiden tot klachten en onoplosbare problemen.

Het Rijk heeft de gemeente het instrument van het stellen van nadere geluidseisen gegeven. Voor windmolens, waarvoor in het verleden een vergunning is verleend, gelden de geluidsvoorschriften uit de vergunning tot 1-12-2004 als nadere eis (overgangsrecht). In deze periode dient de gemeente voor elke windmolen apart (maatwerk) een nadere eis te hebben gesteld. Voor nieuwe windmolens dient volgens dezelfde afwegingen een nadere eis te worden gesteld, zodat nieuwe windmolens geen bijdrage geven aan het omgevings-geluid ter plaatse. In feite wordt hiermee het bestaande beleid voortgezet. Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij het bureau Milieu, telefoon 0226-412412. (Bron: Gemeente Niedorp)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl