Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 18 augustus 2000 Corporaties gaan verbouwen voor ouderen

De woningcorporaties en verpleeghuizen gaan jaarlijks 6000 woningen geschikt maken voor 24-uurszorg. Daarnaast zullen de komende twee jaar 120.000 woningen worden aangepast voor senioren. Verpleeg- en verzorgingshuisorganisatie Arcares en corporatiekoepel Aedes hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd een aantal knelpunten op te lossen. Zij willen dat verpleeghuizen niet langer verplicht worden zelf het beheer over woningen uit te voeren. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestaat deze verplichting echter niet meer. Daarnaast willen de corporaties en Arcares dat er een regeling komt voor de bouwkundige extras die gerealiseerd moeten worden. Er moeten bijvoorbeeld ruimten komen voor personeel, groepsopvang en activiteiten.(FD)