Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 10 Januari 2003 Gemeenten primair verantwoordelijk voor speeltuinen

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor voldoende speeltuinen op hun grondgebied. Op het initiatiefvoorstel van de SP-statenfractie om de totstandkoming van speeltuinen in Noord-Holland te stimuleren, adviseren Gedeputeerde Staten (GS) afwijzend. De provincie is namelijk reeds actief op dit terrein. Onder meer ondersteunt zij, via de organisatie PRIMO nh, gemeenten bij de totstandkoming van hun speelruimtebeleid.

Buiten spelen is heel belangrijk voor een goede ontwikkeling van kinderen. In de dichtbevolkte provincie Noord-Holland, en ook elders in Nederland, moet de totstandkoming of het behoud van speelvoorzieningen echter vaak worden bevochten. Er is immers ook behoefte aan woningen, bedrijventerreinen, wegen, parkeervoorzieningen enzovoort. De zorg voor voldoende speelruimte, inclusief de financiering daarvan, is in de eerste plaats een lokale, dus gemeentelijke, verantwoordelijkheid. Om die reden wijzen GS het genoemde initiatiefvoorstel van de SP-statenfractie af. Dit voorstel behelst de instelling van een fonds waar gemeenten een beroep op kunnen doen voor de financiering van speeltuinen en de aanstelling van een provinciale speeltuinconsulent.

De provincie is echter wel op dit terrein actief. Dat gebeurt met name via de door de provincie gesubsidieerde organisatie PRIMO nh. Dit is een provinciaal instituut voor maatschappelijke ontwikkeling, ontstaan op 1 januari j.l. door de fusie van een tweetal instellingen op dit gebied (IMCO en NPI). Gedeputeerde Staten wensen zich dus niet direct in te laten met de realisering van speeltuinen in gemeenten maar bieden gemeenten en maatschappelijke organisaties wel organisatorische en beleidsmatige ondersteuning. Overigens niet alleen op het gebied van speeltuinen. PRIMO nh heeft namelijk een breed dienstenpakket voor overheden en maatschappelijke organisaties, op het gebied van welzijn, zorg en maatschappelijke participatie. De provincie en PRIMO nh maken elk jaar afspraken over de door laatstgenoemde te leveren prestaties.

Enno Neef is gedeputeerde voor sociaal en cultureel beleid. De afspraken tussen provincie en PRIMO nh worden onder diens directe verantwoordelijkheid gemaakt.

Voor de jaren 2002 en 2003 zijn met PRIMO nh dus onder meer afspraken gemaakt op het gebied van speelruimten. PRIMO nh gaat bij voorbeeld een methode ontwikkelen om bewoners en jongeren te betrekken bij het gemeentelijk speelruimtebeleid en een publicatie maken met een visie en uitgangspunten op basis waarvan gemeenten beleid kunnen maken. Verder stelt PRIMO nh informatie beschikbaar over planning en financiering van speeltuinen, veiligheid, onderhoud, inrichting e.d. en worden cursussen voor vrijwilligers georganiseerd.

In het kader van de komende nieuwe Wet op de Jeugdzorg zal de provincie Noord-Holland met gemeenten afspraken maken over de verantwoordelijkheden voor de diverse voorzieningen voor de jeugd en de ondersteuning bij de realisatie door organisaties als PRIMO nh.

Naast de activiteiten die aldus worden ontplooid is de provincie tevens langs andere wegen actief. In het kader van de ruimtelijke ordening zal de provincie bij gemeenten aandacht vragen voor het reserveren van voldoende ruimte voor speelterreinen voor kinderen.

Procedure

Het afwijzen door GS van het initiatiefvoorstel van de SP-statenfractie zal op 15 januari in de statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur worden besproken. Vervolgens zal het oordeel van de commissie worden betrokken bij de behandeling van het initiatiefvoorstel in de februarivergadering van Provinciale Staten. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variƫrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl