Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 02 December 2003 Nieuwe regeling om sneller te bouwen

Minister Dekker (VROM) wil het wetsvoorstel voor de fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) aanvullen met een snelle procedure om te bouwen. De regeling, het zogenoemde projectbesluit, maakt het mogelijk bouwvergunningen te verlenen zonder eerst te moeten wachten op een wijziging van het bestemmingsplan. Een herziening van de WRO vindt de minister nog altijd actueel. De herziening is nodig voor het verwezenlijken van de doelstellingen voor de Nota Ruimte. Ook is de huidige wet te complex. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer na beoordeling van het wetsvoorstel.

De uitgangspunten voor de herziening van de WRO (minder regels, kortere/vereenvoudigde procedures) ondersteunen de Nota Ruimte. Dat stelt minister Dekker na beoordeling van het huidige wetsvoorstel. In de Nota Ruimte wordt ingezet op sterke steden en een vitaal platteland. Daarbij kiest de minister voor meer ruimte voor ondernemen, werken, wonen, recre?n, water en groen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: decentralisatie, deregulering, ontwikkelingsplanologie en duidelijkheid voor de burger.

Het wetsvoorstel voor de WRO vereenvoudigt onder meer de procedures en biedt ruimte voor decentralisatie. De minister onderschrijft het belang van de versterkte positie van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan, in de nieuwe wet verplicht voor het hele gemeentelijk grondgebied, moet actueel zijn en aangeven welk gebruik van grond en bouwwerken wel en niet is toegestaan. Dit biedt duidelijkheid, niet alleen voor het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook voor burgers. De minister hecht daar veel waarde aan.

Het wetsvoorstel ondersteunt ook ontwikkelingsplanologie; initiatieven waarbij marktpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties de krachten bundelen.

Organisaties en instanties hebben de minister eveneens hun visie gegeven op het wetsvoorstel. De minister constateert dat er zorg bestaat over de werkbaarheid in de praktijk van onderdelen van het wetsvoorstel, vooral als het gaat om het tempo van besluitvorming over projecten. Zij stelt voor:

Terugblik

Het wetsvoorstel voor een fundamentele herziening van de WRO kent een lange voorgeschiedenis. In 1999 heeft de toenmalige minister van VROM, Pronk, toegezegd de wet in zijn geheel te herzien. Er is algemeen overleg in de Tweede Kamer gevoerd over de discussienota (juni 2000) en het voorontwerp (november 2001). Vrijwel alle fracties hebben toen de herziening onderschreven. Het wetsvoorstel is op 23 mei 2003 ingediend door de toenmalige minister van VROM, Kamp.

Meer informatie op de website www.vrom.nl (bron: Min. VROM)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl