Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 20 Februari 2004 WLTO wil aanpassing Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord

Agrarische belangenbehartiger uit bedenkingen

De WLTO (Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) heeft bedenkingen ten aanzien van het ontwerp-Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord. De grondgebonden landbouw, als belangrijke economische drager van het landschap, lijkt in het plan ondergeschikt te worden gemaakt. Om dit te voorkomen, pleit de WLTO voor een plankaart 'Beleidskader landelijk gebied 2004-2014', waarin de beleidsruimte staat aangegeven voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de grondgebonden landbouw in het plangebied. In dit geval bij de uitwerking van het Ontwikkelingsbeeld in bestemmingsplannen.

Ook de status van de LER, de realisatie van de ecologische verbindingszone Noordboog, de foute begrenzing van bollenconcentratiegebieden op de plankaart, de reservering van ruimte voor 'woonlandschappen' en de eventuele aanleg van het Wieringerrandmeer stemmen de WLTO tot grote zorg.

LER

Hoewel de WLTO blij is dat de LER (Landbouw Effect Rapportage) een plaats heeft gekregen in het Ontwikkelingsbeeld, heeft ze aangegeven dat de status van de LER als instrument niet goed in het plan is verankerd. De WLTO wil dat de resultaten van de LER op een 'evenwichtige wijze worden betrokken bij de besluitvorming over een functiewijziging'. Deze 'statusbepaling' moet daarom worden toegevoegd.

Noordboog

De WLTO en de NBO-organisaties (Natuurbeheerders Overleg Noord-Holland) willen dat de Noordboog alleen indicatief op de plankaart wordt aangegeven en dat er niet op voorhand ruimte voor wordt gereserveerd. En dat is nu juist wel gebeurd. De Noordboog staat in het nieuwe Ontwikkelingsbeeld aangegeven op de kaart. Deze reservering zal planologische schaduwwerking veroorzaken. Het gevaar is dat gemeenten de agrarische bedrijven in de gereserveerde Noordboogzone beperkingen in de bedrijfsvoering gaan opleggen. Dat laatste wil de WLTO hoe dan ook voorkomen. Vandaar de inzet op een onverkorte overname van de overeenkomst met de NBO-organisaties in het Ontwikkelingsbeeld over de realisatie van de ecologische verbindingszone Noordboog in het Ontwikkelingsbeeld. In deze overeenkomst staat dat na de vaststelling van het Ontwikkelingsbeeld de verbindingszone wordt uitgewerkt met als belangrijke eis dat realisatie ervan plaatsvindt op basis van vrijwilligheid. De WLTO wil ernaar streven dat geen enkele ondernemer in het gebied moet worden gedwongen zijn bedrijfsactiviteiten aan te passen aan de Noordboog.

Bollenconcentratiegebied

In het nieuwe Ontwikkelingsplan staan foute begrenzingen aangegeven ten aanzien van de locatie van bollenconcentratiegebieden. Daarbij is verzuimd het concentratiegebied in Noord-Kennemerland/Schermer op de plankaart aan te geven. Ook de begrenzing van het concentratiegebied in de Noordkop is niet correct aangegeven. De WLTO wil dat de juiste begrenzing van het bollengebied op de kaart wordt gezet.

De WLTO heeft ook aangegeven dat de door de provincie gewenste heroverweging van het bollenconcentratiebeleid (herziening van begrenzing, introductie van eisen op het gebied van water, milieu, landschap) onvoldoende onderbouwd is. De bollentelers in de bollenconcentratiegebieden werken binnen de kaders van milieu- en WVO-vergunningen. De meerwaarde van een heroverweging van het bollenconcentratiebeleid is voor de WLTO dan ook volstrekt onduidelijk.

Woonlandschappen

De WLTO is het er niet mee eens dat de provincie in het streekplan Noord-Holland- Noord gebieden aanwijst waar in de toekomst villaparken moeten komen. Het gaat om vijf gebieden ter grootte van enkele duizenden hectaren. De WLTO is tegen een reservering op voorhand voor deze zogenoemde woonlandschappen. Zo'n reservering veroorzaakt namelijk planologische schaduwwerking voor de agrarische bedrijven. De WLTO heeft de provincie voorgesteld het vraagstuk van de woonlandschappen te betrekken bij het opstellen van de Regionale Woonvisie. De gemeenten moeten deze woonvisie toch opstellen en kunnen daarbij de woonlandschappen meenemen. Een reservering op voorhand is dan niet meer nodig.

Wieringerrandmeer

Met betrekking tot de aanleg van het Wieringerrandmeer vindt de WLTO dat er eerst een LER moet worden opgesteld. Dit om de gevolgen van de aanleg van een randmeer op het functioneren van de landbouw in de nabije omgeving in beeld te brengen. Daarnaast meent de WLTO dat het randmeer geen volwaardige taak heeft voor de watervoorziening voor de agrarische sector. Ze vermoedt dat het water te brak is.

Het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord moet op diverse punten worden aangepast en verbeterd aldus de WLTO. (Bron: WLTO)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl