Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 10 Maart 2004 Intrekken vergunning tweede woning toegestaan

De Alkmaarse rechtbank heeft uitspraak gedaan in het beroep van de heer I.M. de Boer te De Koog. Essentie van het geschil is of B&W bevoegd zijn de eerder verleende onttrekkingsvergunning ten behoeve van het gebruik van de woning Boodtlaan 48 te De Koog als tweede woning in te trekken. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. De beslissing van B&W is derhalve in stand gebleven.

Op 11 maart 1997 heeft de gemeenteraad van Texel de lijst van tweede woningen vastgesteld als onderdeel van de Huisvestingsverordening. De woningen op deze lijst kwamen in aanmerking voor een onttrekkingsvergunning voor het gebruik van de woning als zogenaamde "tweede woning". Een tweede woning mag zowel permanent als recreatief worden gebruikt.

Met de wijziging van de verordening beoogde de gemeenteraad de eigenaren van eerder vrijgegeven tweede woningen rechtszekerheid te geven. In het verleden is ook de woning Boodtlaan 68 vrijgegeven als tweede woning. Op het moment van vrijgeven (voor 1987) had de woning echter nummer 48. Bij de vaststelling van de gewijzigde verordening is ten onrechte het nummer 48 gehandhaafd terwijl in 1988 de Boodtlaan hernummerd is en de tweede woning inmiddels nummer 68 had gekregen.

Bij besluit van 14 augustus 2001 heeft de raad de fout hersteld en alsnog Boodtlaan 68 opgenomen op de lijst en nummer 48 afgevoerd. Vervolgens hebben B&W op 5 september 2001 de in juni 1997 aan de heer De Boer verleende onttrekkingsvergunning ingetrokken.

Tegen dat besluit heeft de heer De Boer een bezwaarschrift ingediend bij het college. Op 30 augustus 2002 heeft het college, in afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie, het bezwaar ongegrond verklaard. Daartegen heeft De Boer beroep aangetekend bij de rechtbank Alkmaar.

Op 26 februari 2004 heeft de rechtbank uitspraak gedaan op het beroep van De Boer. Het beroep is ongegrond verklaard. De beslissing van B&W is derhalve in stand gebleven.

In de motivatie geeft de rechtbank aan B&W de bevoegdheid had om tot intrekking over te gaan. De rechtbank heeft daarnaast overwogen dat De Boer als eerste eigenaar en eigenaar van de woning kon weten dat de woning nooit eerder als tweede woning was vrijgegeven terwijl dat uitdrukkelijk stond vermeld in de brief van 16 juli 1997 waarin de onttrekkingsvergunning is toegezonden. De rechtbank ziet geen reden om te oordelen dat het bestreden besluit onzorgvuldig is voorbereid of onvoldoende is gemotiveerd. Bovendien hebben B&W, aldus de rechtbank, het belang van het behoud van de woning van De Boer voor de woningvoorraad voldoende aannemelijk gemaakt. Bij afweging van dat belang ten opzichte van het belang van De Boer hebben B&W in alle redelijkheid meer gewicht mogen hechten aan het behoud van de woningvoorraad. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat De Boer geen concrete schade lijdt.

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl