Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 18 Maart 2004 Den Helder krijgt bescherming tegen zwaardere golven

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland trekken gezamenlijk op om de dijk van Den Helder zo snel mogelijk te versterken. Het dijkvak tussen Kaaphoofd en Huisduinen hoeft niet te worden verhoogd of verbreed, maar wordt verzwaard door asfaltbeton. De werkzaamheden aan de dijk staan voor de zomer van 2004 gepland.

Voldoende hoog

Vorig jaar bleek dat bij hevige stormen rekening gehouden moet worden met zwaardere golven dan tot dat moment werd gedacht. Onderzoek door het hoogheemraadschap heeft aangetoond dat de Helderse Zeewering voldoende hoog is. Een deel van de grasstrook op het buitentalud van de Helderse Zeewering tussen Kaaphoofd en Fort Kijkduin is echter niet voldoende sterk en moet daarom worden vervangen door asfaltbeton Voor de vervanging van de grasbekleding wordt een goedkeuringsprocedure opgestart in het kader van artikel 7 van de Wet op de waterkering.

Milieueffecten

Tegelijk met deze procedure speelt het proces van de M.E.R-beoordeling. Centraal daarin staat de vraag of een volledig onderzoek naar de milieueffecten verplicht is. In de Wet Milieubeheer en de Europese Richtlijn zijn criteria opgenomen die het bevoegd gezag - in dit geval de provincie Noord- Holland - moet laten meewegen bij het beantwoorden van die vraag.

Informatieavond

Op donderdag 25 maart a.s. is er een informatieavond belegd voor de bewoners en direct betrokkenen. Zowel de goedkeuringsprocedure als het proces van de M.E.R.-beoordeling staan dan op de agenda. Deze avond wordt gehouden in Fort Kijkduin en begint om 20.00 uur. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland zullen op die avond de nodige informatie verstrekken. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl