Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 10 Mei 2004 Bouwplannen De Nollen; eerst inspraak, daarna procedures

Op de voorlichtingspagina van het Helders Weekblad van 15 april heeft de gemeente bekend gemaakt dat vanaf vrijdag 16 april vijf bouwplannen van Stichting De Nollen gedurende vier weken ter inzage liggen. Het gaat hierbij om de plannen voor het bouwen van een tentoonstellingsruimte (constructie-atelier), een schildersatelier, een houtwerkplaats met kantine, een beheerderswoning en twee gastenverblijven. Het is de bedoeling dat deze gebouwen komen te staan aan de Professor van Tillweg.

Het zou kunnen zijn dat met deze publicatie de indruk is gewekt dat burgemeester en wethouders al hebben ingestemd met de vrijstellingsprocedures. Echter, de commisie- en raadsleden moeten hierover eerst nog adviseren. Daarvoor worden uiteraard alle binnengekomen reacties op de bouwplannen bekeken en gewogen. De procedure ligt daarom nu tijdelijk stil. Pas als de politieke discussie over De Nollen is afgerond worden er weer vervolgstappen gezet.

Inspraak

Het bestemmingsplan dat voor De Nollen geldt (bestemmingsplan 'Dirksz Admiraal') staat de bouw van bovengenoemde gebouwen niet toe. Om ze toch te kunnen realiseren moet de gemeente vrijstellingsprocedures volgens artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voeren. Voor die tijd liggen de bouwplannen ter inzage en kunt daarop u uw zienswijze geven. De raads- en commissieleden geven vervolgens advies over de verder te volgen procedures, onder meer op basis van de bedenkingen en/of opmerkingen die naar aanleiding van de terinzagelegging zijn binnenkomen. Voorafgaand aan die besluitvorming krijgen zij in de vergadering van de commissie Educatie, Sport en Cultuur nog een uitvoerige presentatie over de plannen die er nu voor het gebied zijn. Bovendien komt dan nog eens aan de orde wat er tot nog toe over De Nollen is besloten en welke besluiten en acties er nog moeten worden genomen c.q. ondernomen. Als dat alles duidelijk is kunnen zij het college adviseren over de verdere procedures.

De bouwplannen voor De Nollen liggen tot 14 mei ter inzage bij de afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen aan de Drs. F. Bijlweg 1. Bedenkingen kunt u voor die tijd sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl