Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 19 Juli 2004 Burgers en belangengroepen denken mee over de kust

De provincie Noord-Holland heeft twee bijeenkomsten georganiseerd over Kustvisie, waarvoor belangengroepen en burgers uitgenodigd waren. De bijeenkomsten waren georganiseerd om verschillende partijen aan het woord te laten over hoe de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de duinenrij bij Callantsoog er in de toekomst uit komen te zien. De aanwezigen stelden de uitnodiging van de provincie om hierover mee te praten op prijs.

Rijkswaterstaat heeft de provincies gevraagd na te denken over toekomstscenario's voor de Nederlandse kust. Hierin staat veiligheid centraal. Daarnaast wordt ook nagedacht over economische en toeristische ontwikkelingen, nieuwe natuurgebieden of woonwijken langs de kust. Sinds september 2003 wordt binnen de provincie Noord-Holland gwerkt aan het concretiseren van de toekomstplannen. Hierbij wordt eerst aandacht geschonken aan de Hondsbossche en Pettemer zeewering en de smalle duinenrij van Callantsoog.

Voor de twee bijeenkomsten zijn burgers, maar ook waterbeheerders, natuurorganisaties en de Kamer van Koophandel uitgenodigd. Er is hen gevraagd naar de kansen die zij zien voor dit kustgedeelte. Zij hebben tijdens de bijeenkomsten aangegeven dat zij de voorkeur hebben voor het zeewaarts versterken van de kust. Dit kan door middel van zandsuppleties, waardoor het strand breder gemaakt kan worden wat ruimte biedt voor meer variatie voor de kust. Variatie in leefgebieden voor planten en dieren, met op enkele plekken ruimte voor toeristische ontwikkelingen. De nieuwe toeristische plekken kunnen bijvoorbeeld rond strekdammen ontwikkeld worden.

De bewoners willen graag de bestaande natuur behouden en waar mogelijk versterken. Ze voelden daarom weinig voor landwaartse oplossingen om de kust te versterken. Natuurlijk kwam ook de Marina Petten ter sprake, waarbij een verkleinde variant als mogelijkheid werd geopperd. Het huidige plan ziet men als bedreiging voor de natuurwaarden in het gebied.

De komende maanden worden de toekomstscenario's concreet gemaakt, waarbij rekening gehouden wordt met de opmerkingen uit de bijeenkomsten. In het najaar worden de resultaten voorgelegd aan de twee groepen. Vervolgens wordt in 2005 een Strategische Milieu Beoordeling (SMB) uitgevoerd, waarin alle scenario's beoordeeld worden op milieueffecten. In de loop van 2005 nemen de bestuurders op basis van de uitkomsten van de SMB een besluit over de toekomst van de Noord-Hollandse kust. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl