Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 27 Oktober 2004 Volksvertegenwoordigers aan zet - Onderhandelingsresultaat Wieringerrandmeer op agenda

De eerste resultaten van alle inspanningen die moeten leiden tot een impuls aan de Kop van Noord-Holland zijn zichtbaar. De publieke onderhandelaars en het private consortium Lago Wirense hebben hun onderhandelingen over de Intentieovereenkomst voor een Wieringerrandmeer afgerond. Zij vinden dat zij een goede basis hebben gelegd om de visie van Lago Wirense voor een Wieringerrandmeer verder uit te kunnen werken. De dagelijks besturen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Wieringen hebben dit beaamd. De gemeente Wieringermeer besluit volgende week definitief. Daarna buigen de volksvertegenwoordigers zich over de resultaten.

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Wieringen en Wieringermeer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt in de onderhandelingen met het consortium Lago Wirense over de ontwikkeling en realisatie van een Wieringerrandmeer.

Het resultaat is terug te vinden in drie overeenkomsten: een Bestuurs-, een Water- en een Intentieovereenkomst. Provinciale Staten, de gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer en de commissie Hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap zullen in de komende maanden hun advies en oordeel geven.

Bestuursovereenkomst

De Bestuursovereenkomst gaat over de afspraken die de publieke partijen (provincie en gemeenten) onderling hebben gemaakt over hoe zij aan het project zullen deelnemen. De Bestuursovereenkomst loopt tot het project gerealiseerd is en staat los van de samenwerking met een marktpartij.

Een van de afspraken gaat over het aantal te realiseren woningen. De visie van Lago Wirense gaat uit van 1300 woningen in het plangebied en de bouw van 1300 extra woningen rondom de bestaande kernen. Daarnaast nemen de gemeenten het op zich om gedurende de looptijd van het project nog circa 4700 extra woningen te realiseren binnen hun gemeentegrenzen. In overleg met andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland kunnen ook woningen worden toegewezen buiten de gemeentegrenzen van Wieringen en Wieringermeer.

Intentieovereenkomst

De Intentieovereenkomst is een tussenstap op weg naar de Samenwerkingsovereenkomst. In de Intentieovereenkomst staan de afspraken die tijdens de onderhandelingen zijn gemaakt tussen de publieke partijen (provincie, gemeenten) en het private consortium Lago Wirense. De Intentieovereenkomst is niet vrijblijvend. Beide partijen beloven zich in te spannen om te zorgen dat er bijvoorbeeld financiën beschikbaar komen en delen de aanloopkosten.

Waterovereenkomst

Omdat het project aanpassingen in de waterhuishouding zal vergen, is het Hoogheemraadschap een belangrijke samenwerkingspartner. In een Waterovereenkomst leggen het Hoogheemraadschap en de publieke partijen afspraken vast over de onderwerpen waarbij het Hoogheemraadschap betrokken is.

In de Waterovereenkomst zijn de onderwerpen uit de Bestuursovereenkomst en de Intentieovereenkomst die het Hoogheemraadschap aangaan, opgenomen.

Visie Lago Wirense nog niet uitgewerkt

In de media leeft het beeld dat het project al in een verder stadium is dan wordt aangenomen. Dit is niet juist. Nadat begin dit jaar de verschillende consortia hun visie ingeleverd hadden, heeft de jury een rangorde bepaald. Met het consortium Lago Wirense zijn vervolgens de onderhandelingen gestart.

De onderhandelingen gingen niet over de inhoud van de visie van Lago Wirense, maar over zaken als te nemen risico's, financiële haalbaarheid van de visie, aanbestedingsregels en grondverwerving. De visie is dus nog dezelfde als die begin dit jaar voor de ontwikkelingscompetitie werd ingeleverd. En ook dezelfde waar volksvertegenwoordigers, bewoners en maatschappelijke organisaties in juni dit jaar een mondelinge toelichting op ontvingen.

Aan de volksvertegenwoordigers ligt straks de vraag voor of zij de visie van Lago Wirense willen uitwerken tot een concreet plan. Ook belanghebbenden worden hierbij betrokken. Om hiermee te kunnen starten is het nodig dat de intentieovereenkomst wordt goedgekeurd door de gemeenteraden en provinciale staten. Na die goedkeuring kan de Intentieovereenkomst ondertekend worden.

Naar een Samenwerkingsovereenkomst

De uitwerking van de visie gebeurt in de fase waarin gewerkt wordt aan een Samenwerkingsovereenkomst. Deze fase start na ondertekening van de Intentieovereenkomst. In de Samenwerkingsovereenkomst wordt niet alleen de visie uitgewerkt tot concreet plan, maar zullen onder andere ook harde financiële afspraken worden gemaakt. De Samenwerkingsovereenkomst zal namelijk het contract zijn waarmee partijen zich aan elkaar verbinden om het Wieringerrandmeer samen te realiseren. Naar verwachting zal de Samenwerkingsovereenkomst eind 2005 ondertekend kunnen worden.

Hieronder vindt u een verkorte weergave van de inhoud van de overeenkomsten.

Samenstelling van de Stuurgroep Wieringerrandmeer:

G edeputeerde dhr. Meijdam (voorzitter, provincie Noord-Holland), wethouder dhr. Dekkers (gemeente Wieringermeer), loco-dijkgraaf dhr. Hakvoort (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en gemeentesecretaris dhr. Wittink (gemeente Wieringen).

Samenstelling van het consortium Lago Wirense:

Volker Wessels Stevin Bouw en Vastgoedontwikkeling Nederland en Boskalis met Witteveen + Bos als adviseur

Bestuursovereenkomst Wieringerrandmeer

Wat is het?

Wat houdt het in?

Intentieovereenkomst

Wat is het?

Wat houdt het in?

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl