Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 13 Januari 2005 Waardering onroerende zaken gemeente Wieringermeer

Nieuwe waarden vastgesteld

Sinds 1997 geldt een landelijke regeling voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten periodiek een nieuwe waarde vaststellen voor alle onroerende zaken in de gemeente. Voorheen gold die WOZ-waarde voor een periode van vier jaar. Vanaf 2005 is dat nog maar twee jaar.

Zoals u weet wordt de WOZ-waarde voor verschillende belastingen gebruikt: de onroerende-zaakbelastingen (gemeente), de waterschapslasten (hoogheemraadschap) en het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting (Rijk).

Waardestijging

De huidige waarden golden voor de periode 2001 t/m 2004 en hadden als waardepeildatum 1 januari 1999. Voor het tijdvak 2005 tot en met 2006 zijn alle onroerende zaken in de gemeente opnieuw gewaardeerd en wel naar het waardepeil van 1 januari 2003. In de jaren tussen 1999 en 2003 zijn de waarden van alle onroerende zaken gestegen. Dat geldt vooral voor woningen, maar ook voor kantoren en winkels. Ook agrarische objecten zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk in waarde gestegen.

Totale waarden

Voor de gemeente Wieringermeer zijn de nieuwe waarden, op een paar uitzonderingen na, bekend. Het volgende staatje laat zien hoe in onze gemeente de totale waardestijging is. Natuurlijk kunnen in individuele gevallen de waardeverschillen aanzienlijk afwijken. De stijgingspercentages zijn gemiddelden.

CategorieTotale waarde 1-1-2004 in ÄTotale waarde 1-1-2005 in ÄStijging
IWoningen515.235.345812.464.01857,7%
IINiet-woningen:
- agrarisch108.901.128147.675.09435,6%
- winkels 12.722.40117.569.98538,1%
- kantoren5.272.2797.583.36543,8%
- overige158.247.729181.640.63014,7%
Totaal niet-woningen285.143.537354.469.07424,3%
Totaal800.378.8821.166.933.09245,8%

Beschikking

U was tot nu toe gewend dat de nieuwe waarde bij een afzonderlijke beschikking werd vastgesteld. Die beschikking werd u eerst toegezonden en later pas volgde de aanslag onroerende-zaakbelastingen. Vanaf 2005 verandert dat. U ontvangt in tegenstelling tot voorgaande jaren geen apart document (de zogenaamde WOZ-beschikking) meer waarin de waarde is vastgesteld. De nieuw vastgestelde WOZ-waarde die van toepassing is voor uw perceel staat nu vermeld op het aanslagbiljet OZB.

Jaarlijks

Dat gebeurt voortaan ieder jaar omdat u met ingang van 2005 jaarlijks bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde. Bij de aanslag ontvangt u uitgebreide informatie over de waarde en wordt u gewezen op de mogelijkheid bezwaar te maken.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? U kunt telefonisch informatie vragen bij de medewerkers van de sectie FinanciŽn en Belastingen van de gemeente Wieringermeer, bereikbaar van 09.00 tot 12.00, onder nummer (0227) 60 64 06 of 60 64 08. (Bron: Gemeente Wieringermeer)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl