Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 13 Januari 2005 Van Gennip stelt subsidieregeling Aanpak Urgente Bedrijfslocaties open

Om ernstige criminaliteit op bedrijfsterreinen en winkelgebieden te bestrijden stelt staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip, in totaal € 1.500.000 voor het jaar 2005 beschikbaar voor subsidies aan gemeenten. Gemeenten kunnen te samen met tenminste twee ondernemers en andere lokale partners tot 15 februari 2005 subsidie aanvragen voor projecten. Het doel van ieder afzonderlijk project is de ernstige criminaliteit op een bedrijfslocatie met minimaal 25% in drie jaar terug te dringen. Het ministerie van Economische Zaken bedraagt een derde deel van de projectkosten, met een maximum van € 225.000.

Deze aanpak vloeit voort uit het Actieplan Veilig Ondernemen. De Aanpak Urgente Bedrijvenlocaties richt zich op bedrijventerreinen en winkelgebieden waar de onveiligheid een acute bedreiging vormt voor betrokkenen en waar een snelle en kordate aanpak noodzakelijk is. Dit project richt zich daarmee, in tegenstelling tot het Keurmerk Veilig Ondernemen, alleen op urgente locaties. Het draait op die locaties om de snelheid waarmee het probleem wordt aangepakt, de maatwerkaanpak en de korte termijn waarop wordt getracht resultaten te bereiken. Vanuit de kant van de overheid kunnen financiële middelen, politieke aandacht en ondersteuning worden gegeven waardoor een dynamiek kan worden bereikt waardoor het op korte termijn mogelijk is afspraken te maken en het probleem aan te pakken.

Het oppakken van onorthodoxe maatregelen als preventief fouilleren horen hierbij tot de mogelijkheden. De subsidieregeling stimuleert dat per bedrijvenlocatie door de lokale overheid, de ondernemers en de politie een effectieve aanpak wordt ontwikkeld. Alleen projecten waar samenwerking centraal staat kunnen worden gehonoreerd. Dan kan de gemeente subsidie aanvragen voor advieskosten – bijvoorbeeld voor de bekostiging van een projectleider- en kosten voor materialen, die een bijdrage leveren aan het reduceren van de criminaliteit. Te denken valt aan investering in camera’s, particuliere beveiliging, hekwerken.

Meer dan de helft van alle bedrijven is veelvuldig slachtoffer van criminaliteit en circa een kwart van alle bedrijven is herhaald slachtoffer van criminaliteit. Daarmee zijn bedrijven twee maal zo vaak slachtoffer van criminaliteit als burgers. Omzetderving, extra kosten voor het verplaatsen van bedrijven, problemen bij het werven van nieuw personeel, en kosten voor extra veiligheidsmaatregelen kunnen onevenredig hoog op lopen.

Als gevolg daarvan kunnen ondernemerszin en het ondernemingsklimaat worden aangetast. Een onveilig ondernemingsklimaat heeft daarnaast ook invloed op de directe omgeving van de betrokken ondernemingen. Bedrijven zijn immers een belangrijke schakel van de veiligheidsketen van elke gemeente en buurt. Als deze gedwongen door criminaliteit uit een buurt vertrekken, nemen in de regel ook de leefbaarheid, de werkgelegenheid en de sociale controle af. Gekoppeld hieraan neemt de kans op verpaupering en criminaliteit toe.

De subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant van maandag 27 december 2004. (bron: Min. EZ)

TransGEO

Wilt u actuele informatie over bezetting en kenmerken van kavels op diverse bedrijventerreinen? Dat kan, op de TransGEO website (www.transgeo.nl) kunt u de vestigings-mogelijkheden voor uw bedrijf nader bekijken en de actuele bezetting en kenmerken van kavels op bedrijventerreinen raadplegen. Dit werkt via een combinatie van databases en geografische kaarten.

Bedrijventerreinen in de Regio Kop van Noord-Holland:

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl