Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 28 Februari 2005 Voldoende ruimte voor verplaatsing landbouwbedrijven

Nederland biedt vrijwel zeker voldoende ruimte aan agrarische bedrijven die in het kader van de reconstructie van de zandgebieden moeten worden verplaatst van extensiveringsgebieden naar ontwikkelingsgebieden. Wel kunnen in enkele regio's knelpunten ontstaan, die een verhuizing over grotere afstand noodzakelijk maken. Daarnaast zullen de Kaderrichtlijn Water en het nieuwe mestbeleid de behoefte aan bedrijfsverplaatsingen vergroten. Om hierop te kunnen inspelen zijn extra maatregelen nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van het LEI (onderdeel van Wageningen UR) in opdracht van het Ministerie van LNV.

Binnen Nederland zijn 12 reconstructiegebieden aangewezen. Elk gebied is onderverdeeld in een landbouwontwikkelingsgebied, een verwevingsgebied en een extensiveringsgebied. Om de extensivering te realiseren zal het aantal bedrijven in laatstgenoemde gebieden moeten verminderen. Voor een deel gebeurt dat doordat bedrijven worden opgeheven. Het aantal intensieve veehouderijbedrijven zal de komende vijf jaar naar verwachting los van de reconstructie met ongeveer 3,5% per jaar teruglopen.

Daarnaast wordt aan sommige perspectiefvolle bedrijven de mogelijkheid geboden om naar een ander gebied te vertrekken, waar zij de mogelijkheid hebben verder te groeien. Van de kant van de overheden zijn daarvoor niet alleen financiŽle stimulansen nodig, maar ook hulp bij het zoeken naar nieuwe locaties en het ontwikkelen daarvan. Tevens dient de mogelijkheid om verschillende vestigingen van een bedrijf op ťťn locatie samen te voegen een steviger wettelijke basis te krijgen. (Bron: BloembollenVisie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl