Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 01 Maart 2005 Dijken Hollands Noorderkwartier in goede staat

PURMEREND - Conform de verschillende keuren die nog steeds van kracht zijn in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is het waterschap verplicht om elk jaar een inspectie van haar waterkeringen uit te voeren, de zgn. "dijkenschouw". Het belangrijkste doel van de dijkenschouw is het voorkomen van onveilige situaties. Daarnaast biedt een dergelijke inspectie aan het Hoogheemraadschap de gelegenheid om een goed beeld te krijgen van de onderhoudsstaat van haar waterkeringen en om te kijken of gegevens omtrent de waterkeringen actueel zijn.

Wilnis

In 2003 kreeg de dijkenschouw meer betekenis door de dijkdoorbraak bij Wilnis. Er is toen door het bestuur besloten tot een snelle en intensieve dijkenschouw van alle regionale waterkeringen. Belangrijkste doel hierbij was om te kijken of er eventuele onveilige situaties zich konden voordoen zoals bij Wilnis het geval was. De primaire waterkeringen zijn toen ook ge´nspecteerd maar op een meer summiere manier. Belangrijkste beweegreden hierbij was dat deze waterkeringen uit klei bestaan en niet uit veen (zoals bij Wilnis het geval was). Er zijn bij zowel de primaire als de regionale waterkeringen geen gevaarlijke situaties aan het licht gekomen.

Aandacht

Tijdens de dijkenschouw van 2004 zijn alle primaire en regionale waterkeringen in het beheersgebied visueel ge´nspecteerd. Aan de hand van deze inspectie zijn een aantal locaties gesignaleerd die de komende tijd onder de aandacht zullen blijven. Daarnaast zijn aantal verbetermaatregelen vastgelegd. De geconstateerde gebreken zijn v˛˛r 15 oktober 2004, het begin van het zogenaamde stormseizoen, hersteld. Niet urgente zaken zijn in de planning voor 2005 opgenomen.

Muskusratten

De komende tijd krijgt de muskusrattenbestrijding extra aandacht. Er worden momenteel muskusratten gevangen in gebieden waar enkele jaren geleden geen vangsten waren, al is de schade aan de dijken gelukkig nog gering. In samenwerking met de co÷rdinator muskusrattenbestrijding van de provincie Noord-Holland wordt dit probleem verder in kaart gebracht. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl