Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 07 Maart 2005 Gemeente Anna Paulowna verstuurt aanslagen OZB

Hij ligt inmiddels bij u op de mat: de aanslag OZB, met de nieuwe WOZ waarde. Gemiddeld zijn de waarden van de woningen met 47% gestegen ten opzichte van de WOZ-waarde van 1999. Hoe de waarde van uw woning tot stand is gekomen kunt u opvragen bij de gemeente.

Tarieven OZB verlaagd

De gemeente heeft bij het vaststellen van de tarieven onroerende zaakbelasting rekening gehouden met de forse waardestijging en heeft de tarieven onroerende zaakbelasting verlaagd.

Taxeren met behulp van referentiewoningen

Zoals een ieder heeft gemerkt zijn de prijzen van woningen sinds 1999 behoorlijk in beweging geweest. Vooral in de jaren 1999 en 2000 was er sprake van flinke jaarlijkse stijgingen. Vanaf 2001 is er sprake van een afnemende stijging van de transactieprijzen. Sinds begin 2003 is er sprake van een enigszins stabiliserende woningmarkt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gemiddelde stijging van 47% voor alle woningen.

De WOZ-waardering is een objectieve waardebepaling van een onroerende zaak. De marktwaarde wordt gevonden door te kijken naar de prijzen van gelijksoortige woningen die rond de waardepeildatum verkocht zijn. De datum welke bepalend is voor de waarde is daarbij 1 januari 2003.

De woningtransacties worden hiervoor door de gemeente nauwlettend in de gaten gehouden. Van het Kadaster ontvangt de gemeente transactiesommen van woningen. Uit verkoopadvertenties, internet en inlichtingen ter plekke worden de verkopen beoordeeld op bruikbaarheid. Ook worden bouwvergunningen gebruikt om te zien of een woning bijvoorbeeld een serre of een dakkapel heeft. Daarnaast worden door middel van luchtfoto´s en controles ter plaatse de woningen beoordeeld. Met de verzamelde informatie zijn de verkochte woningen geanalyseerd. Hierbij is een indeling gemaakt op de hoofdkenmerken van een woning zoals het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte van de grond, de bijgebouwen, het soort woning en het gebied waarbinnen de woning is gelegen. Binnen deze groepen is de referentiewoning getaxeerd. Een referentiewoning is een woning die verkocht is rond de waardepeildatum.

Aan de hand van al de gegevens van de referentiewoning en de woningen in die groep worden de woningen van een waarde voorzien. Deze waardering gebeurt door toepassing van een geautomatiseerd woningenmodel. Door middel van bezoek ter plaatse en aan de hand van foto´s worden de waarden gecontroleerd en eventueel aangepast. Rekening houdend met verschillen in bijvoorbeeld inhoud, grondoppervlakte, dakkapel of bijgebouwen wordt de uiteindelijke waarde bepaald.

De nieuwe WOZ-waarde

Eind februari 2005 heeft iedere eigenaar en iedere gebruiker van een woning of niet-woning een nieuwe vastgestelde waarde ontvangen. Met ingang van 1 januari 2005 zal de WOZ-beschikking als een 'aanslagregel' op het gemeentelijke aanslagbiljet worden afgedrukt. Er wordt dus in principe geen afzonderlijke WOZ-beschikking meer verstuurd. Hierdoor is het dus ook mogelijk dat een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking (WOZ-waarde) wordt geacht mede te zijn gericht tegen de OZB-aanslag en omgekeerd. Dit betekent dat maar ccn bezwaarschrift behoeft te worden gemaakt.

Taxatieverslag opvragen

Om een taxatieverslag van uw woning op te vragen kunt u een formulier downloaden. Maak hiervoor gebruik van de koppeling onder dit bericht. Vul het formulier in, print het uit en stuur naar Postbus 8, 1760 AA, Anna Paulowna. Op het taxatieverslag kunt u zien welke onderdelen tot de WOZ-waarde hebben geleid. Ook ziet u de gegevens van de verkochte woningen welke zijn gebruikt om de waarde te onderbouwen.

Speciale informatiepagina

Hebt u nog vragen dan kunt u iedere werkdag van 8.30 tot 10.00 contact opnemen met de sectie belastingen, telefoonnummer (0223) 53 67 29. U kunt ook voor meer informatie (o.a. over betaling in acht termijnen per automatische incasso) kijken op de speciale OZB-WOZ informatiepagina op www.annapaulowna.nl (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl