Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 16 Maart 2005 Commissie geluidhinder Vliegveld Texel

De commissie heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de geluidsaspecten met betrekking tot het vliegveld Texel. Tevens kunnen bij de commissie over deze geluidsaspecten klachten worden ingediend en/of inlichtingen worden ingewonnen.

Woensdag 16 maart 2005 om 15.00 uur zal de commissie een openbare vergadering houden in het gemeentehuis van Texel.

De (voorlopige) agenda luidt als volgt:

  1. opening;
  2. verslag vorige vergadering;
  3. ingekomen stukken;
  4. gebruiksplan vliegveld Texel 2005-2006;
  5. rondvraag en sluiting.

Tijdens de vergadering bestaat de mogelijkheid om in te spreken over zaken die op de agenda staan. Indien u informatie wenst over de vergadering of over de commissie geluidhinder Vliegveld Texel, kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, de heer C.H. Witte, telefoon(doorkies)nummer 36 22 82. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl