Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 22 Maart 2005 Hoe ziet Harenkarspel eruit in 2020? Werk mee aan de Toekomstvisie!

Algemeen

In de gemeente Harenkarspel is een brede discussie gestart over de toekomst. Deze discussie moet leiden tot de formulering van de ‘toekomstvisie 2020 gemeente Harenkarspel’. Een gemeente kan niet zonder een toekomstvisie. Daarin moet komen te staan welke kant we op willen met de gemeente. Op basis van zo’n samenhangend plan kan de gemeenteraad dan belangrijke beslissingen nemen voor de toekomst.

De toekomstvisie is als het ware een kapstok waaraan de gemeente plannen in de toekomst kan ophangen. Zo kunnen we via de toekomstvisie ook aan het Rijk, de provincie en de regio laten weten in welke richting Harenkarspel zich wil ontwikkelen.

Vragen die bij het vaststellen van een toekomstvisie aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de sterke kanten van Harenkarspel, welke ontwikkelingen komen op ons af en hoe willen we dat de gemeente er over 15 jaar uitziet? De volgende vraag is dan: hoe krijgen we dat voor elkaar? Juist daarvoor hebben we uw mening nodig. Daarom willen we u ook hierbij betrekken. Immers u weet als geen ander wat er leeft in uw dorp. Ook heeft u vast een mening hoe u uw omgeving het liefst ziet over 15 jaar.

Hoe kunt u meewerken aan de Toekomstvisie

Zoals gezegd gaan we de toekomstvisie interactief ontwikkelen. Dat wil zeggen dat wij u uitnodigen hierover mee te denken en te praten. Wij willen graag uw mening horen. Uw ideeën/suggesties worden verzameld en hebben grote invloed op de uiteindelijke toekomstvisie. Een extern bureau, BügelHajema, bereidt aan de hand van onze eigen documenten en gesprekken met de dorpsraden een aantal extreme ontwikkelingsmogelijkheden voor. Hiermee gaan we vervolgens naar de inwoners van de vijf hoofdkernen. De kleinere kernen worden ingedeeld bij de hoofdkern die het meest voor de hand ligt. We discussiëren dan over de belangrijke onderwerpen in uw dorp en hoe u uw dorp over 15 jaar ziet. Deze inspraakavonden worden gehouden in de maanden mei en juni 2005. U ontvangt daarvoor nog een uitnodiging. Daarin staat precies waarover u wel en niet kunt meedenken en meepraten. Om een voorbeeld te noemen: het gaat niet over scheef liggende stoeptegels.

Wie doen er nog meer mee

Wij betrekken niet alleen de burgers bij de toekomstvisie. Ook de dorpsraden en een zogenaamde klankbordgroep krijgen in dit proces een belangrijke rol. De dorpsraden betrekken we vanwege hun achtergrond, betrokkenheid en kennis van de dorpen/ buurtschappen. We gaan binnenkort een dag met de dorpsraden op pad om informatie te krijgen over wat er in hun dorp(en) leeft. De informatie die we op deze manier krijgen, gebruiken we dan weer als basis voor de dorpenronde. Daarnaast hebben wij diverse belangenorganisaties uitgenodigd deel te nemen aan een klankbordgroep.

Deze groep heeft een adviserende functie en komt in april 2005 voor het eerst bij elkaar. Daarnaast gaan er ook diverse organisaties/instellingen in Harenkarspel actief met de toekomstvisie aan de slag. Dat kunnen politieke partijen zijn, maar ook dorpsraden of een belangenvereniging. Zij houden bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst of discussieavond.

Houd u daarom de berichtgeving in de lokale media, Omring Express en op onze website (www.harenkarspel.nl) goed in de gaten.

De stukken die van belang zijn plaatsen we ook op onze site, onder de link Omring Express. Later krijgt u ook nog de mogelijkheid te reageren via de website.

Het vervolg

Na afloop van de 1e inspraakronde in de dorpen stellen we een conceptvisie vast. Ook die gaan we weer toetsen bij de bevolking. Dan krijgt u ook weer volop de gelegenheid in te spreken. Na deze 2e dorpenronde stelt de raad de toekomstvisie in concept vast. De keuzes die daarin moeten worden gemaakt kunnen deel uitmaken van de gemeenteraadsverkiezingen, zodat u nog een keer invloed kunt uitoefenen. In de nieuwe raadsperiode vindt dan de vaststelling plaats. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl