Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 24 Maart 2005 Ontwerpbeleidsnota Permanente bewoning recreatieverblijven Harenkarspel

Nota ter inzage vanaf 29 maart 2005

Op 14 november 2003 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Tweede Kamer geÔnformeerd over het beleid met betrekking tot permanente bewoning van recreatiewoningen. Een afschrift van deze brief is op 17 november 2004 verzonden aan de Nederlandse gemeenten.

De essentie van de brief van de minister aan de Tweede kamer is dat gemeenten duidelijkheid moeten scheppen over het beleid ten aanzien van recreatiewoningen/-complexen. In het beleidsstuk dienen zij een keus te maken welke recreatiewoningen/-complexen in aanmerking komen voor een bestemmingswijziging (permanente bewoning), welke bestaande situaties een beroep kunnen doen op een persoonsgebonden beschikking en voor welke recreatiewoningen/-complexen de huidige bestemming (recreatief gebruik) actief wordt gehandhaafd.

Burgemeester en wethouders hebben, om aan het verzoek van de minister van VROM te voldoen, een ontwerpbeleidsnota 'Permanente bewoning recreatieverblijven' opgesteld. Het voorlopige beleid komt erop neer dat recreatieverblijven de recreatieve bestemming blijven behouden. Dit heeft tot gevolg dat permanente bewoning hierin niet is toegestaan. Diegenen die op 31 oktober 2003 permanent wonen in een recreatieverblijf zullen een zogenaamde persoonsgebonden beschikking ontvangen. De onrechtmatige bewoningen van na deze datum zullen worden gehandhaafd en daardoor ook de nieuwe gevallen.

Op grond van artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de gemeentelijke inspraakverordening ligt deze ontwerpbeleidsnota met ingang van 29 maart 2005 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Gedurende die termijn kan een ieder zijn of haar reactie op of mening over de ontwerpbeleidsnota schriftelijk bij burgemeester en wethouders kenbaar maken (Postbus 10, 1749 ZG Warmenhuizen, t.a.v. burgemeester en wethouders van Harenkarspel). U vindt de ontwerpbeleidsnota op www.harenkarspel.nl (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl