Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 13 April 2005 Permanente bewoning recreatiewoningen voorlopig beperkt mogelijk

"Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben voorlopig besloten om in te stemmen met eventuele verzoeken van gemeenten om permanente bewoning van recreatiewoningen, mits deze woningen zich bevinden in 'niet-kwetsbare gebieden'. In kwetsbare gebieden blijft permanente bewoning van recreatiewoningen niet toegestaan", aldus gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Na behandeling in de statencommissie Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting zullen GS pas een definitief standpunt bepalen.

GS gaan bij gemeenten aandringen op handhaving en op samenwerking met de VROM-inspectie die een handhavende bevoegdheid heeft.

Portefeuillehouder Ton Hooijmaaijers benadrukt verder dat permanent wonen niet toegestaan wordt als het recreatieverblijf niet voldoet aan de minimale eisen (uit het Bouwbesluit) van isolatie en vooral van brandveiligheid.

Bestemmingsplannen verbieden in het algemeen het permanent wonen in een recreatiewoning. Ook het huidige beleid van de provincie is tot op heden: géén permanente bewoning van recreatiewoningen. Toch gebeurt dit regelmatig. In Noord-Holland zijn circa 15.000 recreatiewoningen, waarvan het grootste deel in de regio's Kop van Noord-Holland en Texel, Westfriesland en Noord-Kennemerland. Volgens landelijke cijfers (CBS) is ongeveer 11% permanent bewoond. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl