Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 30 Mei 2005 Grote Opkomst Dorpsavond Toekomstvisie in Waarland

Op maandag 23 mei konden de bewoners van Waarland meepraten over de toekomstvisie Harenkarspel. Maar liefst 101 inwoners grepen deze gelegenheid aan om hun mening over de toekomst van hun woon- en leefomgeving te geven. In een vol dorpshuis gonsde het van de ideeŽn en discussie.

Waarlanders zijn trots op het eigen dorp. Meerdere malen werden de ondernemerszin, het grote aantal verenigingen en de grote inzet van vrijwilligers als sterke punten van het dorp genoemd. Eťn groep vatte dit pakkend samen met de woorden: Ďde kracht van Waarland is wat Waarland nu isí.

Op het gebied van wonen kwam in vrijwel alle groepen naar voren dat Waarland een behoorlijke achterstand heeft in de woningbouw. Volgens de inwoners moet er veel en vooral snel gebouwd worden om de uitstroom uit het dorp tegen te gaan. Bouwlocaties zijn er volgens de bewoners volop, zowel in de vorm van inbreiding als uitbreidingslocaties.

Een knelpunt is het zware verkeer door het dorp. Bewegwijzering moet dit probleem verhelpen. Daarnaast waren er ideeŽn voor verbreding, aanleg van vrijliggende fietspaden, eenrichtingverkeer en zelfs een rondweg.

Er waren maar liefst 3 groepen die het thema landschap en landbouw als hoofdthema hadden. De algemene lijn was toch dat men geloofde in het behoud van het agrarische gebruik van het land, de inventiviteit van de agrarische ondernemers die de ruimte moeten krijgen voor schaalvergroting, verbreding, of als een bedrijf dan echt moet stoppen, voor functieverandering. Over het al dan niet toestaan van glastuinbouw bleven de meningen verdeeld. De gemeente zou bovengenoemde trends mogelijk moeten maken.

De avond heeft veel materiaal opgeleverd voor de volgende ronde: de ronde waarin we verschillende toekomstrichtingen beschrijven. Hier leest u slechts een klein deel van alle ideeŽn die zijn genoemd. Vanaf eind mei kunt u het volledige verslag van de avond op de website www.harenkarspel.nl lezen.

We zullen keuzes uit alle plannen moeten maken. Want, zoals de burgemeester in het slotwoord al meldde, alles uitvoeren is financieel onhaalbaar. Met die keuzes, verwerkt in verschillende ontwikkelingsrichtingen, komen we graag terug in Waarland in het najaar van 2005. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl