Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 20 Juli 2005 Nieuwbouw op Texel

Algemeen

De gemeente of de Stichting Wonen Texel (SWT) zal de komende maanden degenen die in aanmerking voor een kavel komen, benaderen. De mensen die bij de gemeente geregistreerd zijn, hebben punten gekregen. Hierbij speelt de doelgroep waartoe u behoort een belangrijke rol. De volgorde van toewijzing van een kavel is:

  1. starters op de woningmarkt. Dat zijn personen die voor het eerst zelf een woning gaan betrekken;
  2. doorstromers huurwoningen. Dat zijn personen die een huurwoning van de SWT achterlaten;
  3. doorstromers koopwoningen die een koopwoning onder de koopsomgrens achter laten;
  4. doorstromers koopwoningen die een koopwoning boven de koopsomgrens achter laten.

Voor de buitendorpen geldt als extra eis dat inwoners van het dorp voorrang hebben.

Gegadigden

Bij de gemeente zijn ruim 450 personen ingeschreven. Bij de SWT is een wachtlijst van 700 personen. Er zijn dus ruim 1100 personen die voor een woning in aanmerking willen komen, terwijl we nu slechts 122 woningen in De Volmolen (Den Burg), 45 woningen in West (Den Burg) en 19 woningen in 't Zouteland (Den Hoorn) gaan bouwen. Er is dus een kleine kans van 10% dat u binnenkort benaderd wordt voor een verkoopgesprek. De gemeente zal alleen die mensen die wel in aanmerking voor een kavel komen benaderen.

Gebieden

Volgende fase

Het komende jaar zullen we gebruiken om de volgende fase van de Volmolen uit te werken zodat aansluitend aan de eerste fase verder gebouwd kan worden. Er is ruimte voor zeker nog 500 woningen. Als u dus de komende maanden niet benaderd wordt, kan het zijn dat de gemeente volgend jaar wél contact met u opneemt.

BUPS

De gemeente is door diverse projectontwikkelaars / bouwondernemingen benaderd met het verzoek de woningen te mogen bouwen. Onder voorbehoud dat er een intentieovereenkomst ondertekend wordt, zullen de woningen door de Texelse ondernemers die onderling een samenwerkingsverband (Bouwcombinatie Volmolen) aangegaan zijn, gebouwd worden. Zij zijn ook met USP en Peijler uit Hoorn en Stichting Wonen Texel in contact getreden en zullen onder de naam BUPS de woningen in de Volmolen gaan ontwerpen en bouwen.

Of BUPS álle woningen gaat bouwen is afhankelijk van uw wensen en in hoeverre de kwaliteit van de woonwijk het beste gewaarborgd is. In elk geval zullen ze de huurwoningen, goedkope koopwoningen en de gestapelde woningen bouwen. Een paar vrijstaande en halfvrijstaande woningen zijn nu al in eigendom bij USP. Concreet betekent dit dat u van de gemeente een kavel koopt en van BUPS een woning.

Als u door de gemeente benaderd wordt voor een verkoopgesprek voor een vrijstaande of half-vrijstaande woning zullen wij u vragen of u mee wilt liften in de bouwstroom van BUPS of dat u met een andere partij uw woning wilt bouwen.

Den Burg West

In Den Burg West worden 45 woningen (+ 6 woningen op particuliere gronden), 30 maatschappelijke voorzieningen met mogelijkheid van een woning daarbij, gebouwd.

USP uit Hoorn, ontwikkelt op dit moment een plan voor 12 rijtjeswoningen en 4 kopwoningen. Zij mogen die woningen ontwikkelen als gevolg van een grondruil met de gemeente enige jaren geleden. De bouwvergunningaanvraag zal binnenkort ingediend worden en de verkoop zal na de zomervakantie starten.

Den Hoorn-'t Zouteland

Tegen de woningbouwmogelijkheden is beroep bij de Raad van State ingediend, zodat we nog niet met zekerheid kunnen zeggen dat er 19 woningen gebouwd gaan worden. In afwachting van de beroepszaak zullen wij gegadigden benaderen.

Oudeschild bedrijventerrein

Ten zuiden van de Schilderweg is een gebied in ontwikkeling met ongeveer 10 kavels van gemiddeld 1.000 m² grond voor bedrijven. Op dit moment zijn al gesprekken gestart met bedrijven die zich in een bedrijfsverzamelgebouw willen vestigen. Pas als daarover meer duidelijkheid is, worden andere gegadigden benaderd.

Meer informatie over aantallen en prijzen kunt u vinden op www.texel.nl (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl