Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 28 September 2005 Concept-ontwerp streekplanherziening Boskerpark (gemeente Zijpe) vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben de concept-ontwerp streekplanherziening Boskerpark (gemeente Zijpe) vastgesteld.

Het project Boskerpark bestaat uit minimaal 235 en maximaal 350 recreatiewoningen die in verschillende soorten landschap een plek krijgen. Daarnaast de aanleg van een natuurzone. Tenslotte de bouw van 14 permanente woningen aan de Voorweg in de gemeente Zijpe.

De Boskerpolder is momenteel in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holand Noord (streekplan) nog aangeduid als 'uitsluitingsgebied' vanwege de groene waarden en open ruimten en omdat dit gebied deel uitmaakt van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Dat betekent dat recreatiewoningen in dit gebied niet zijn toegestaan. Provinciale Staten (PS) hebben echter bij de vaststelling van het streekplan aangegeven dat bij het streekplan wel rekening moet worden gehouden met plannen voor recreatiewoningen die op het moment van vaststelling van het streekplan reeds bij de provincie zijn aangekondigd. Hiervan was sprake bij het project Boskerpark. PS hebben daarom opdracht gegeven aan GS om voor het project Boskerpark een procedure te starten voor een streekplanherziening waardoor dit project voor verblijfsrecreatie alsnog mogelijk wordt.

6 Okt statencommissie ROV. 19 okt Provinciale Planologische Commissie.1 Nov stellen GS ontwerp-streekplanherziening vast. Half nov ter visie legging ontwerp-streekplanherziening. Maart/april 2006 stellen Provinciale Staten de streekplanherziening vast. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl