Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 04 Oktober 2005 Riolering buitengebied Texel van start

Als volleerd bestuurder van een graafmachine heeft wethouder Corry Heijne-Dros donderdag 22 september het startsein gegeven voor de aanleg van riolering in het buitengebied. Dat gebeurde nabij het eeuwenoude Torenhuus aan de Westerweg. Ook dit historische pand zal aan de eisen van deze moderne tijd moeten voldoen. Voor vele honderden andere percelen op het eiland geldt hetzelfde. Texel telt nog een groot aantal "witte gebieden" waar nog geen riolering ligt.

De firma Ooms (voorheen Daalder) heeft het project aangenomen voor een bedrag van € 2.727.000,-- . De werkzaamheden zullen in totaal zo'n drie jaar duren. Naar verwachting worden de laatste pompputten eind 2007 geplaatst.

Planning

De aanleg van riolering in het buitengebied wordt als één project uitgevoerd. In totaal zijn nog zo'n 700 percelen op Texel niet op de riolering aangesloten. Tot de afronding van het project in 2007 gaan we circa 350 woningen op de riolering aansluiten. Bij de overige 350 woningen blijft de huidige situatie (veelal een septictank) gehandhaafd.

Het project is gestart in het zuidelijk gedeelte van Texel. Vervolgens komt het 'oude land van Texel' aan de beurt (middengedeelte) en tenslotte in 2007 het noordelijk gedeelte (polder Eierland).

De planning is afgestemd met de maatregelen die het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat nemen in verband met het sluiten van de zuiveringen bij 't Horntje, Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp. De aanleg van nieuwe persleidingen naar de centrale zuivering Everstekoog wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de gemeentelijke riolering. Op deze wijze hopen we kosten te besparen en overlast te beperken.

Aanleg IBA's

Texel bestaat uit een drietal gebieden: niet kwetsbaar, kwetsbaar en zeer kwetsbaar. In de zeer kwetsbare gebieden worden hoge eisen gesteld aan het lozen van afvalwater. Indien in deze gebieden geen riolering aangelegd wordt, is het noodzakelijk een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) klasse 3 te plaatsen. Dit is een soort minizuivering dat het water voor circa 95% zuivert. Ook het plaatsen van IBA's vindt in overleg met de betreffende bewoners in opdracht van de gemeente plaats.

Masterplan Water voor Texel

Het project maakt deel uit van het Masterplan Water voor Texel. Gekeken is hoe de riolering in het buitengebied doelmatig kan worden aangelegd. Texel gaat met het aansluiten verder dan de wettelijke eisen omtrent het behalen van een bepaalde emissiereductie. Schoon zoet water is op Texel schaars; we kunnen hier immers geen water inlaten om bijvoorbeeld sloten door te spoelen. Door het uitvoeren van een groot aantal waterprojecten wordt getracht het water vast te houden en te bergen waar het kan en worden maatregelen getroffen om de waterkwaliteit te verbeteren. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl