Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 11 October 2005 Veiligheidsnormen voor boezemkaden

Recente dijkafschuivingen in Wilnis en Terbregge hebben, met het toenemend besef van onze kwetsbaarheid voor overstromingen, gezorgd voor meer aandacht voor boezemkaden. De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland gaan daarom veiligheidsnormen voor deze regionale waterkeringen vastleggen in een verordening. Dit geeft de inwoners van West-Nederland meer duidelijkheid over de veiligheid van het gebied waarin zij wonen. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de ontwerpverordening vastgesteld.

De normen die zijn vastgesteld geven het veiligheidsniveau waaraan de boezemkaden moeten voldoen. Boezemkaden zijn regionale waterkeringen die polders beschermen tegen overstroming vanuit kanalen en grote vaarten. De economische waarde in polders is toegenomen door bijvoorbeeld woningbouw of kapitaalintensieve landbouw. De veiligheid van boezemkaden is daarmee niet in alle gevallen in overeenstemming. Het veiligheidsniveau dat nu is bepaald is gekoppeld aan de economische gevolgschade die ontstaat door overstroming als gevolg van een kadebreuk.

Hoe meer bebouwing er in een polder is, des te meer economische gevolgschade bij een overstroming en des te hoger het veiligheidsniveau. Er zijn vijf veiligheidsklassen. Boezemkaden met veiligheidsklasse I hebben een relatief lage gevolgschade; bij veiligheidsklasse V is die schade relatief hoog. Boezemkaden die stedelijke gebieden beschermen hebben dus een hoge veiligheidsklasse. Overigens is bij het bepalen van de veiligheidsklassen rekening gehouden met de huidige situatie en blijft de veiligheidsniveau van boezemkaden tenminste hetzelfde.

De provincies gaan in overleg met de waterschappen bepalen op welk tijdstip de verschillende boezemkaden aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. De waterschappen zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van verbetermaatregelen. De (financiŽle) inspanningen die hiervoor nodig zijn verschillen per waterschap en per boezemkade. Met innovatieve maatregelen en door werk met werk te maken wordt zoveel mogelijk kosteneffectief gewerkt.

De verordening bevat naast veiligheidsnormen voor boezemkaden ook algemene regels en voorschriften met betrekking tot alle waterkeringen.

Na een symposium voor gemeentebestuurders op 21 september wordt de ontwerpverordening vanaf 26 september voor 6 weken ter inzage gelegd. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl