Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 01 November 2005 Beperkte stijging waterschapslasten 2006

Het bestuur streeft naar het minimaliseren van de kosten. Het hoogheemraadschap moet echter veel extra doen om in te kunnen spelen op de verwachte klimaatsveranderingen en om Europese en landelijke normen te halen. Verhoging van de waterschapsbelasting is dan ook onontkoombaar.

Hogere eisen aan veiligheid en schoon water

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt. Er worden grotere neerslagpieken en langere periodes van droogte verwacht. De huidige opvangcapaciteit van water is onvoldoende. Europese en landelijke regels stellen hogere eisen aan veiligheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier speelt actief in op deze veranderingen. Dat vraagt om aanzienlijke investeringen.

Op welke manier speelt het hoogheemraadschap in op de veranderingen?

De gebeurtenissen bij Wilnis in 2003 en in New Orleans begin september tonen aan dat het belangrijk is dat de waterkeringen op orde zijn. Het hoogheemraadschap werkt hard aan handhaving en verbetering van onze veiligheid. In 2005 zijn alle boezemkades, de regionale waterkeringen langs grote vaarten en kanalen, getoetst op de nieuwe veiligheidsnormen. Een aantal kades, zoals delen van de boezemkade rond de Wogmeer en de Schermerringdijk, wordt volgend jaar versterkt omdat ze niet aan de normen voldoen.

De komende jaren vindt nauwkeuriger onderzoek plaats naar de stabiliteit van alle regionale waterkeringen en versterkt het hoogheemraadschap andere kades die nog niet aan de normen voldoen.

Maatregelen die water meer de ruimte moeten geven, zoals in Hensbroek en de Wijde Wormer, worden uitgevoerd. Het hoogheemraadschap onderzoekt wat de gevolgen zijn van Europese eisen aan de waterkwaliteit in Noord-Holland. In 2006 wordt 9,7 miljoen euro uitgetrokken om te baggeren zoals in Alkmaar en het Wormer- en Jisperveld. Dat is 3,6 miljoen euro meer dan dit jaar.

Andere oorzaken van de stijging van de waterschapslasten zijn de hogere energieprijzen. Het hoogheemraadschap is volgend jaar 1 miljoen euro meer kwijt aan kosten voor energie. Gemalen, rioolwaterzuiveringen en de slibdroger bijvoorbeeld verbruiken veel energie. De onderhoudskosten aan wegen, waterkeringen en gemalen stijgen met 2 miljoen euro ten opzichte van 2005.

De totale begroting van het hoogheemraadschap bedraagt circa 200 miljoen euro, waarvan ongeveer 166 miljoen euro wordt gedekt met de opbrengst uit de waterschapsbelastingen, dat is circa 5% meer dan vorig jaar.

Reageren op de begroting?

In de begroting staat wat het hoogheemraadschap volgend jaar gaat doen, wat dat kost en welke gevolgen dat heeft voor de tarieven. Vanaf 1 november tot en met 15 november kunnen belangstellenden de begroting 2006 tijdens kantooruren inzien bij de volgende kantoren van het hoogheemraadschap:

Tevens is de begroting in te zien bij de volgende openbare bibliotheken:

De volgende stukken zijn te downloaden via www.hhnk.nl:

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn schriftelijk bezwaar indienen bij het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 850, 1440 AW Purmerend. Daarnaast kunnen belanghebbenden tijdens de vergadering van het College van Hoofdingelanden op 23 november inspreken. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl