Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 08 November 2005 Informatiebijeenkomst Marina Petten

Kustbewoners worden door de initiatiefnemers van het plan Marina Petten van harte uitgenodigd om de informatiebijeenkomst bij te wonen die op maandag 14 november om 19.30 uur in de Watersnip in Petten gehouden wordt. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden gepresenteerd en vragen beantwoord.

Na de bekendmaking van de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek kunnen de aanwezigen in kleine groepen nadere uitleg krijgen en vragen stellen.

Eind 2004 heeft de gemeenteraad van Zijpe en het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Kop & munt een overeenkomst ondertekend waarin de intentie is uitgesproken dat een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. De gemeente, Kop & munt en de initiatiefnemers Grontmij en de Nederlandse Zeejachthaven Ontwikkelingsmaatschappij (NZO) hebben de kosten van deze voorbereidingsfase gedeeld.

Zwakke schakels

In de gemeente Zijpe liggen twee zwakke schakels als het om de kustverdediging gaat. De Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de smalle duinenrij bij Callantsoog vormen het gevaar; niet acuut maar wel over een overzichtelijk termijn. De veiligheid van de kustbewoners van de gemeente Zijpe is op de lange termijn onvoldoende gewaarborgd. Deze zwakke schakels zijn ook genoemd in het projectplan Uitvoering Kustvisie 2050 van de provincie Noord-Holland. De gemeente is dan ook een serieuze gesprekspartner van de provincie, denkt mee over het vraagstuk kustverdediging en is bezig met het opstellen van oplossingsgerichte plannen. Marina Petten zou een onderdeel van de totaalplannen kunnen vormen, vandaar de inbreng van dit plan en de medewerking aan het haalbaarheidsonderzoek.

Eisen van Zijpe

De gemeente Zijpe is zich al jarenlang aan het oriënteren op de mogelijkheden voor een zeewaartse kustverdediging. Het symposium 'Kijk op de Kust' dat ter ere van het 400-jarig bestaan van de Zijpe- en Hazepolder in 1997 is gehouden, heeft de aanzet gegeven. De publieksprijs ging namelijk naar een plan waarin een zeewaartse uitbreiding werd gepresenteerd.

Binnendijkse oplossingen en dijkverhogingen gaan ten koste van een deel van de huidige bebouwing en remmen economische ontwikkelingen af of brengen ze zelfs tot stilstand. Dit zou haaks staan op de wens van de gemeente om tot 2015 het inwonersaantal naar 15.000 te laten groeien, een toename van meer dan 3.500 inwoners! Dit is noodzakelijk om de dorpen in Zijpe leefbaar te houden. Of het plan Marina Petten voldoet aan de eisen van de gemeente, hoort u op 14 november a.s. U bent van harte welkom!

Voor de redactie

Meer informatie kunt u opvragen bij:

de heren Q. Schouten en J. Paasman van de afdeling Ruimte en Wonen van de gemeente Zijpe of de heer K. Adema, tel. 06 42 50 38 22

Ook u bent uitgenodigd om bij de informatiebijeenkomst aanwezig te zijn.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl