Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 29 November 2005 Eilander Raad vraagt aandacht huisvesting wadden

De Eilander Raad (de gezamenlijke raad van de vijf Nederlandse waddeneilanden) heeft op 25 november 2005 op Texel van gedachten gewisseld.

Huisvesting

De volkshuisvestingsproblematiek op de eilanden was een belangrijk onderwerp. Liberalisatie van de woningmarkt kan verstrekkende gevolgen hebben voor de eilanden. Enerzijds zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw beperkt, anderzijds vormen de eilanden een aantrekkelijke vestigingsplaats voor degenen die niet aan een woonlocatie gebonden zijn. Een van de gevolgen is prijsopdrijving van het onroerend goed op de eilanden. Dit heeft tot gevolg dat jonge eilanders niet meer voor een (koop)woning op het eiland in aanmerking komen. Dit heeft sociaal en economisch gevolgen, welke nog versterkt worden omdat pendel vanaf de vaste wal onmogelijk of zeer bezwaarlijk is.

Besluit Eilander Raad

Via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij rijk en provincies aandacht voor deze problematiek vragen. Het uiteindelijke doel is dat de besturen van de Waddeneilanden instrumenten krijgen om waar nodig regulerend op te treden.

Vaarrecreatie op Waddenzee

Een ander punt van bespreking was de vaarrecreatie op de Waddenzee. Door invloed onder andere vanuit het IJsselmeer is de druk op de Waddenzee de afgelopen jaren gaandeweg toegenomen. De ligplaatsen voor bezoekers op de eilanden zijn bij deze groei achtergebleven. Op dit moment bestaat ernstige zorg over de veiligheid, zowel in de havens als in het gebied zelf. Door de beperkte havencapaciteit dienen jachten vaak vele rijen dik afgemeerd te worden. Bij ongelukken zoals bijvoorbeeld brand, kan dit tot calamiteiten leiden waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Als de jachthavens vol zijn, wordt vaak noodgedwongen op het Wad droogvallen of geankerd. Behalve mogelijke schade voor de natuur door verstoring kan dit ook, bij plotseling opstekende harde wind, tot gevaarlijke situaties leiden. De reddingsmaatschappij heeft in een dergelijk geval handenvol werk om jachten die in problemen zijn geraakt, in veiligheid te brengen.

Besluit Eilander Raad

Aandringen op een signaleringssysteem bij de toegangspoorten tot het gebied voor het geval de havens vol zijn en een adequaat beleid formuleren ten aanzien van de capaciteit van jachthavens.

Waddenfonds

Tenslotte is uitgebreid van gedachten gewisseld over het Waddenfonds. Dit fonds is mede in het leven geroepen om de sociaal economische situatie in de Waddenregio te versterken. De Eilander Raad is beducht voor het gevaar dat dit fonds vanuit Den Haag zal worden uitgevoerd en bepleit de inbreng van regionale bestuurders. Deze werken reeds samen in het Regionaal Co”rdinatiecollege Waddengebied. Dit college wordt onder andere met het oog op het Waddenfonds gereorganiseerd. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl