Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 30 November 2005 Woningen bouwen in Noord-Holland blijft hard nodig

De woningbouwproductie in Noord-Holland blijft de laatste jaren achter. Dit blijkt uit de nieuwste woningbouwcijfers van de Provincie Noord-Holland. In het zuiden van de provincie zijn er over de laatste vijf jaar zelfs 7.000 woningen te weinig gebouwd ten opzichte van de taakstelling uit het streekplan. Deze resultaten hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland doen besluiten haar acties om de woningbouwproductie aan te jagen te intensiveren.

GS hebben besloten om bij alle bouwpartners aan te blijven dringen op het uitvoeren van alle bestaande woningbouwplannen, en het liefst extra plannen te ontwikkelen. Gedeputeerde Ton Hooijmaijers: "We willen de huidige streekplantaakstellingen onverkort handhaven."

In het zuiden van de provincie is de situatie ernstiger dan in het noorden. Probleemregio's zijn de Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam. In de IJmond is de achterstand gering. In de Gooi- en Vechtstreek zijn de laatste jaren geen uitleglocaties ontwikkeld. De gemeenten zijn daardoor aangewezen op binnenstedelijk bouwen, waarbij de doorlooptijd doorgaans langer is. De gemeente Amsterdam heeft in de voorgaande periode eerst de relatief gemakkelijke binnenstedelijke locaties ontwikkeld. Nu de iets moeilijkere locaties aan bod komen, spelen bijvoorbeeld strengere milieueisen een rol. Verder hebben grote locaties zoals IJburg vertraging opgelopen door onderhandelingen tussen betrokken partijen over de exploitatieopzet. Ook heeft de rol die stadsdelen spelen bij de ontwikkeling van bouwlocaties invloed op de proceduretijd. De gemeente Amsterdam heeft een eigen Aanjaagteam ingezet om deze problemen aan te pakken.

Door de probleemregio's komen de streekplantaakstellingen voor Noord-Holland Zuid in gevaar (155.000 woningen in de periode 2000-2020). De regio's Zaanstad, Waterland en Amstel-Meerlanden liggen daarentegen wel goed op schema. Dit kan worden verklaard door de oplevering van een flink aantal woningen in grote uitleglocaties, zoals Saendelft, Weidevenne, Floriande, Getsewoud en Vijfhuizen. In de regio Zuid-Kennemerland zijn in de periode 2000-2004 veel woningen gesloopt, waardoor de netto groei achterblijft bij de taakstelling.

Ook in het noorden van Noord-Holland loopt de woningbouwproductie achter. Er zijn hier echter nog zoveel woningbouwplannen aanwezig dat de verwachting is dat in dit gebied de streekplantaakstelling (34.500 woningen bouwen in periode 2004-2014) wel gehaald wordt.

In Noord-Holland Zuid is het (steekplan)doel om 50% van de woningen binnenstedelijk te bouwen. In Noord-Holland Noord is dat 40%. Het achterblijven van de woningbouwproductie betekent ook dat er te weinig woningen in binnenstedelijk gebied worden gerealiseerd. De verhouding tussen binnen- en buitenstedelijk bouwen loopt echter wel volgens plan.

Uit een analyse naar de vraag naar woningen blijkt dat met name de grote steden een druk op de woningmarkt houden. Niet alleen vanwege de grote concentratie aan werkgelegenheid in het zuiden van Noord-Holland, maar ook vanwege de sterke groei van de individualisering.

Zelfs ondanks het feit dat de bevolkingsgroei in de toekomst daalt, blijft de vraag naar woningen daarom hoog. Hieronder de woningbouwtaakstellingen per Noord-Hollandse regio.

Bouwtaakstelling Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord:

Bouwtaakstelling streekplan Noord-Holland Zuid:

Totaal 155.000 (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl