Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 20 December 2005 Van 500 naar 5000 nieuwe woningen in Noord-Holland

Woningcorporaties en provincie starten Parelproject: Vijf woningcorporaties gaan samenwerken met de provincie Noord-Holland om de stagnatie in de woningbouw te doorbreken. Samen met de provincie nemen zij het initiatief om de bouw van 5000 nieuwe woningen te versnellen in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal. De vijf corporaties, Intermaris Woondiensten, Woonwaard, Wooncompagnie, Woningstichting Den Helder en ZVH, werken onder de noemer van het Pareloverleg al langere tijd samen, onder meer op het gebied van ICT.

De partijen slaan de handen ineen om met dit Parelproject "van 500 naar 5000 nieuwe woningen" tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen in deze regio. De aanpak is nieuw in Nederland. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande woningbouwplannen, die echter nog niet tot uitvoering zijn gekomen. Het gaat om woningbouwplannen van aannemers en ontwikkelaars die kant-en-klaar zijn, maar waarbij onzekerheid bestaat over de afzet van de te verkopen woningen.

Van 500 naar 5000

Om de plannen vlot te trekken willen de vijf corporaties in totaal 500 woningen inkopen, zodat de woningplannen haalbaar worden. De corporaties doen een beroep op de ontwikkelaars die de plannen op de plank hebben liggen, deze aan te melden en zo gezamenlijk de uitvoering ter hand te nemen. De corporaties schatten in dat het met deze aanpak mogelijk is in totaal 5000 woningen versneld in productie te brengen. Doelstelling is een belangrijk deel in 2006/2007 gerealiseerd dan wel in uitvoering te hebben. De corporaties hebben vooral woningen met een gemiddeld prijsniveau op het oog.

Het gaat om woningbouwplannen die niet worden belemmerd door wet- en regelgeving of waar wettelijke procedures tegen zijn ingezet. De kwaliteit van de plannen is goed en vaak zijn er al woningen verkocht. Dat aantal is dan nog onvoldoende. Gangbaar is namelijk dat 60% van de geplande woningen verkocht moet zijn voordat gebouwd gaat worden.

De vijf woningcorporaties zijn dus bereid de te kopen woningen om te zetten in huurwoningen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de plannen komen versneld tot uitvoering en aan de grote behoefte aan huurwoningen wordt tegemoet gekomen.

Provinciaal speerpunt

De provincie Noord-Holland speelt een belangrijke rol als initiatiefnemer in het Parelproject en geeft uitvoering aan een van de speerpunten van het provinciale beleid: het aanjagen van de woningbouwproductie. Het woningtekort in Noord-Holland bedraagt bijna 4%. Het provinciaal bestuur zet sterk in op het doorbreken van de woningbouwstagnatie. Zo is er een provinciaal Aanjaagteam ingesteld dat via een aantal sporen bijdraagt aan het opheffen van deze stagnatie (zie ook www.noord-holland.nl/thema/wonen/Woningbouw/Bouwproductie).

Hoewel het initiatief tot samenwerking al in een eerder stadium is genomen, sluit de doelstelling aan bij de recente oproep van minister Dekker van VROM, dat woningcorporaties en gemeenten aanzienlijk meer nieuwbouwwoningen moeten realiseren. De vijf woningcorporaties en de provincie Noord-Holland voldoen met het Parelproject aan deze opdracht.

De vijf corporaties zijn gezamenlijk goed voor ongeveer een kwart van de totale woningnieuwbouw in hun werkgebied. Toch nemen zij deze stap omdat ze het als een gezamenlijke, maatschappelijke verantwoordelijkheid zien om in te spelen op de behoefte aan nog meer woningen.

Projectontwikkelaars en ontwikkelende aannemers die actief zijn in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en de gemeenten in dit gebied zullen persoonlijk benaderd worden.

Het versnellen van de bouwproductie is niet eenvoudig, zo blijkt uit de landelijke cijfers. Het Parelproject is geen garantie, maar toont wel de wil van de provincie en de vijf woningcorporaties om een maximale inspanning te plegen om de bouwproductie te vergroten.

Meer informatie: www.parelproject.nl (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl