Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 02 Januari 2006 Inspraak voorontwerp intergemeentelijk Structuurplan Wieringerrandmeer

De gemeentebesturen van Wieringen en Wieringermeer hebben gezamenlijk het voorontwerp van het intergemeentelijk structuurplan Wieringerrandmeer opgesteld.

Dit voorontwerp heeft betrekking op het plan tot aanleg van een meer ten zuiden van het voormalig eiland Wieringen, ten oosten van het Amstelmeer. Tevens behelst het plan de bouw van ca. 1800 woningen (deels recreatie), mogelijkheden voor dag- en verblijfsrecreatie, natuurontwikkeling en (watergebonden) bedrijvigheid. Beoogd wordt onder andere een stimulans te geven aan de economie en het toerisme, het verbeteren van de waterhuishouding en de ecologische situatie, alsmede het instandhouden en verbeteren van het voorzieningenniveau in de bestaande kernen.

Inzage

Ingevolge de beide gemeentelijke inspraakverordeningen ligt het voorontwerp structuurplan met ingang van 2 januari 2006 gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage op:

1. het gemeentehuis van Wieringen, Elft 15 te Hippolytushoef, almede op
2. het gemeentehuis van Wieringermeer, Loggersplein 1 te Wieringerwerf

Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen, naar keuze mondeling of schriftelijk (bij voorkeur), zijn inspraakreactie op het voorontwerp kenbaar maken. Schriftelijke inspraakreacties dienen gestuurd te worden naar burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringen. Wij verzoeken u derhalve om uw reactie te sturen naar: Postbus 1, 1777 ZG te Hippolytushoef. De brieven moeten duidelijk voorzien zijn van naam, adres en postcode. Mondelinge reacties kunnen op afspraak bij de Afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente Wieringen of bij de Sectie Bouwen, Ruimte en Milieu van de gemeente Wieringermeer naar voren worden gebracht.

Informatie:

Afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente Wieringen, telefoon 0227 - 594 381 Sectie Bouwen, Ruimte en Milieu van de gemeente Wieringermeer, telefoon 0227 - 606 417

Beschikbare Downloads

Bovenstaande downloads zijn te vinden op www.wieringerrandmeer.nl (Bron: Wieringerrandmeer)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl