Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 04 January 2006 Inspraak Voorontwerp-bestemmingsplan Den Oever

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van maandag 2 januari 2006 gedurende 6 weken voor een ieder het voorontwerp-bestemmingsplan Den Oever ter inzage ligt.

Het plangebied van het voorontwerp-bestemmingsplan Den Oever omvat de dorpskern van Den Oever, inclusief het gebied ten westen van het dorp waar mogelijk in de toekomst woningbouw plaats gaat vinden, het gebied van de havens bij Den Oever en het aangrenzend deel van de Afsluitdijk.

Het voorontwerp bestaat uit een plankaart, planvoorschriften en een toelichting. In het bestemmingsplan wordt voor de bestaande delen van het dorp in grote lijnen uitgegaan van handhaving van de bestaande situatie. Nieuwe ontwikkelingen kunnen mogelijk gemaakt worden ter plekke van onder andere De Kule, verzorgingstehuis Kapellehof en de voormalige busremise aan de Zwinstraat en omgeving. Voor het gebied ten westen van de kern geldt een zogenoemde uitwerkingsbevoegdheid voor de bouw van woningen en de realisatie van maatschappelijke voorzieningen. De woningbouw in dit gebied vindt plaats als afgeleide van de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer. Hiervoor zal te zijner tijd een aparte uitwerkingsprocedure worden gevolgd, waarbij u opnieuw de mogelijkheid hebt om uw mening kenbaar te maken.

Inzage

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis van Wieringen, afdeling Grondgebiedzaken en is op de website van de gemeente Wieringen (www.wieringen.nl) te raadplegen. Het gemeentehuis is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Inspraakreactie

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie op het voorontwerp-bestemmingsplan indienen bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wieringen (Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef). Mondelinge inspraakreacties kunnen op afspraak bij de Afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente Wieringen naar voren worden gebracht. Hiervoor kunt u bellen met mevrouw G. van Deutekom, telefoon 0227 594 381. Ingediende inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming over de definitieve inhoud van het ontwerp-bestemmingsplan.

Inspraakavond

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt op 25 januari 2006 vanaf 20.00 uur in het Vikingschip in Den Oever een inspraakavond over het voorontwerp-bestemmingsplan gehouden. De zaal is om 19.30 uur open.

Burgemeester en Wethouders van Wieringen,
Drs. J. Wittink, secretaris
A.N. Kooij, loco-burgemeester

Via www.wieringen.nl kunt u onderstaande documenten downloaden.

(Bron: Gemeente Wieringen)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl