Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 29 Maart 2006 Gedeputeerde Moens slaat eerste paal voor ATOs Faciliteitencentrum in Den Helder

Nederland krijgt in Den Helder een uniek centrum met faciliteiten en expertise voor de ontwikkeling en de productie van nieuwe Duurzame Technologie. Duurzame Technologie levert een groeiende bijdrage aan het voorkomen van milieuschade en de verduurzaming van onze maatschappij. Dit is een van de zichtbare resultaten van de integrale uitvoering van milieu en economisch beleid van de provincie Noord-Holland. Het centrum zal tot stand komen door een unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de stichting Associatie Technologie Overdracht Noord-Holland (ATO-NH) en haar kennispartners. De totale investering bedraagt ca. vijf miljoen Euro.

Met het slaan van de eerste paal door de gedeputeerde Albert Moens zal de eerste fase van de bouw, de Windturbine Productiehal, een aanvang nemen. Windturbinebouwer Harakosan zal de gehele productiehal huren.

Door de aanwezigheid van het Energieonderzoek Centrum Nederland ECN, de Koninklijke Marine, TNO, NIOZ en andere kennisinstituten beschikt de regio over unieke kennis op het gebied van duurzame (energie) technologie, die van grote betekenis is om de economische basis in Noordwest Holland te verbreden en kennisintensiever te maken. De provincie Noord-Holland wil in samenwerking met ATO-NH het investerings- en vestigingsklimaat verbeteren en ondernemers, waarmee wordt samengewerkt, de ruimte te bieden om producten te ontwikkelen, te produceren en te vermarkten. Deze samenwerking komt tot stand op drie manieren: het opzetten van het kenniscentrum duurzame energie onder de hoede van ATO-NH, het stimuleren van productontwikkeling door middel van financiële bijdragen voor ontwikkelingsclusters en het creëren van een ontwikkelings en (pilot) productieplaats voor startende en doorstartende ondernemers op dit terrein.

ATO-NH levert een belangrijke bijdrage aan het innovatiebeleid en de kennisintensivering van de economie, waarmee Noord-Holland de groei van de economie op het gebied van kennisintensieve duurzame producten in Nederland wil bevorderen. Zo versterkt ATO-NH de kennisinfrastructuur en maakt het Noord-Holland Noord aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe bedrijven. ATO-NH werkt vanuit een netwerkconcept en stelt kennis en faciliteiten voor de ontwikkeling en productie van Duurzame Technologie beschikbaar.

ATO-NH ondersteunt op deze wijze de activiteiten van de provincie Noord-Holland om de kennis, product en productie ontwikkeling op het gebied van duurzame energie (zoals windenergie) en maritieme technologie in deze regio te huisvesten.

Ontwikkelingscluster Windenergie

De provincie Noord-Holland, ECN en ATO-NH werken al vanaf eind negentiger jaren samen om de kansen die de Kop van Noord-Holland heeft om een centrale rol te spelen bij het implementeren en onderhouden van offshore windparken op de Noordzee. Zoals bekend hebben de landen rond de Noordzee grootse plannen om tot 2020 ca. 40.000 MW windenergie op de Noordzee te plaatsen. De technische ontwikkeling voor deze plannen vinden voor een belangrijk deel bij ECN plaats.

De provincie Noord-Holland heeft ECN beleidsmatig en financieel ondersteund om het Mult Megawatt Testveld en het laboratorium Windturbines, Constructies en Materialen (WMC) in de Wieringermeer mogelijk te maken. ECN en de Technische Universiteit Delft zijn samen de initiatiefnemers van het ontwikkelingsprogramma We@Sea, dat de plaatsing en het onderhoud van offshore windenergie op de Noordzee technologisch, ecologisch en economisch mogelijk moet maken. Een groot deel van deze ontwikkelingen vinden bij ECN, in de Kop van Noord-Holland plaats. Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland aan ATO-NH gevraagd deze activiteiten verder uit te breiden zodat de regio een gunstige uitgangspositie krijgt voor bedrijven, die deze groeiende duurzame energietechnologie willen commercialiseren, zowel op het gebied van product- en product ontwikkeling, als op het gebied van onderhoud.

Eind vorig jaar is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe Multi Megawatt turbine, die zowel on- als offshore kan worden geplaatst. De provincie Noord-Holland heeft zowel de beleidsmatige als de financiële mogelijkheden gecreëerd om deze ontwikkeling en productie vanuit Den Helder te faciliteren. De eerste vier turbines zullen in de Wieringermeer, op het testveld van ECN worden geplaatst. Het is de bedoeling, dat de productie ervan ook in Den Helder zal gaan plaatsvinden

Al deze initiatieven hebben ook geleid tot de vestiging van het bedrijf Harakosan in Den Helder. Momenteel is Harakosan nog gevestigd in een hal van de Koninklijke Marine aan de haven van Den Helder. Maar deze hal zal aan het eind van dit waar plaats moeten maken voor nieuwbouw van de Koninklijke Marine. Op 3 april wordt een aanvang met de bouw gemaakt. Eind juli 2006 moet de hal wind en waterdicht worden opgeleverd. De officiële opening zal eind september 2006 plaatsvinden

Het ATO - Faciliteitencentrum als ontmoetings- en ontwikkelingscentrum

De Provincie Noord-Holland en ATO-NH gaan samen dit ontmoetings- en ontwikkelingscentrum voor duurzame (energie) technologie opzetten. Dit faciliteiten centrum zal worden opgezet ten behoeve van kleine en middelgrote bedrijven. Zij kunnen bij ATO-NH terecht voor advisering, clustering en ruimte voor product en product ontwikkeling op de gebieden Duurzame Energie en Maritieme Technologie. Via ATO-NH hebben zij toegang tot een netwerk van leveranciers van kennis en diensten, waaronder ECN, de Koninklijke Marine, Driessen, ROC Kop van Noord-Holland en andere kennisinstellingen en bedrijven lid zijn.

Het ATO - Faciliteiten Centrum

Bij ATO-NH draait het om kennisontwikkeling (de product en productontwikkelingfunctie), kennisoverdracht (de (post) educatie en lifelong learning functie) en kennistoepassing (productie en dienstverlening, de daadwerkelijke economische activiteit). In het ATO - Faciliteiten Centrum wordt ruimte geboden aan de leden, partners en aangesloten bedrijven om deze drie kenniscirkels in beweging te brengen en in beweging te houden. Er zal ruimte zijn voor (inter) nationale en regionale conferenties, het geven van workshops en trainingen, voor seminars en andersoortige bijeenkomsten. Het ATO - Faciliteitencentrum zal in de toekomst beschikken over state-of-the-art audio-visuele middelen en een klein bedrijfsrestaurant.

Een team van ATO - medewerkers kan relaties bijstaan met de organisatie van genoemde evenementen in het ATO - Centrum. ATO-NH heeft de afgelopen jaren al veel workshops, conferenties, learning courses en trainingen georganiseerd, die succesvol zijn gebleken.

De windturbinehal

De eerste hal die wordt gebouwd, is de hal waarin grote aandrijf- of productie systemen kunnen worden gebouwd. Het gaat hier dus vooral om grote werktuigbouwkundige constructies, zoals windturbines. Conform de doelstellingen van ATO-NH dienen deze constructies een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze maatschappij, uiteraard op een economisch verantwoorde manier. De constructies kunnen dus voor windturbines of waterturbines worden gebruikt of voor een energiezuinige aandrijving. Harakosan, de producent van direct drive windturbines zal hier zijn ontwikkelingsturbines en pilot productie onderbrengen.

De Duurzame Energiehal

Deze hal wordt geschikt voor de product- en productieontwikkeling en pilotlines voor zonnecellen, het assembleren van zonnecelsystemen en kleine windturbines. Tevens kan hier in de toekomst de assemblage van brandstofcel voertuigen plaatsvinden.

Ontwikkelingen die bijvoorbeeld bij ECN in een verdergaand stadium van ontwikkeling zijn kunnen hier worden gedemonstreerd. Bedrijven uit de regio kunnen gemakkelijk (-er) kennis nemen van deze technologie.

De Bedrijven Units

De aard van het werk van ATO-NH brengt met zich mee, dat er nieuwe duurzame producten en diensten in de markt gezet moet worden. Deze worden vanuit de technologie en expertise, zoals die bij de kennisleden van ATO-NH aanwezig en beschikbaar gesteld zijn ontwikkeld. Het gaat hier veelal om activiteiten die in de beginfase relatief klein zijn en de potentie hebben binnen enkele jaren flink te groeien. Zowel het huidige bedrijfsleven als starters kunnen in de bedrijven units van het ATO - Faciliteiten Centrum aan de doorontwikkeling en eerste (pilot) productie werken. Indien succesvol zullen deze bedrijven later de units verlaten en zich elders vestigen. Het is dan zaak ze voor de regio te behouden.

Meer informatie:

Provincie Noord-Holland
Patrick van Erp
023 - 514 38 50

ATO - Noord-Holland
Hans Bais
0223 - 68 41 61

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl