Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 20 April 2006 Provincie kiest oplossing zwakke schakels in de kust

De provincie Noord-Holland kiest voor een innovatieve en duurzame versterking van de zwakke schakels in de kust. De Hondsbossche en Pettemer Zeewering wordt van binnen versterkt, waarmee de dijken overslagbestendig gemaakt zijn. Strand en duinen worden versterkt met een zeewaartse verbreding. Uitvoering moet beginnen in 2008.

De duinenkust

De provincie heeft besloten de duinenkust tussen Petten en Den Helder te versterken met een zeewaartse strand- en duinverbreding. Hiermee worden grote kansen voor natuur en recreatie gerealiseerd tegen relatief lage kosten. De verbreding levert een vergroting van het duingebied op met als gevolg jonge duinvorming en duinverstuiving. De zandige zeewaartse verbreding bleek niet alleen voor natuur en recreatie maar ook voor landbouw, de huidige dorpskernen en uit oogpunt van kosten-baten veruit de beste oplossing.

De dijk

Ook is besloten de Hondsbossche en Pettemer Zeewering voor de komende 50 jaar overslagbestendig te maken. Het binnentalud van de dijk is dan bestendig tegen grote hoeveelheden overslaand water, die overigens alleen in zeer uitzonderlijke extreme omstandigheden zullen optreden. De dijk hoeft hiermee voorlopig niet verhoogd te worden. Het is bovendien een betaalbare oplossing. De oplossing met de overslagbestendige dijk wordt voor het eerst toegepast. De combinatie van beide oplossingen is uniek en een voorbeeld voor het Europese innovatieproject Comcoast.

Zwakke Schakels

Het Rijk heeft de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de aan de noordzijde hiervan gelegen zandige kust tot aan de Helderse Zeewering aangewezen als prioritaire Zwakke Schakels. Door zeespiegelstijging en klimaatverandering voldoet de primaire waterkering hier niet meer aan de wettelijke veiligheidsnorm. In deze kustvlakken geldt een dubbeldoelstelling. Duurzame versterking van de waterkering én versterking van de ruimtelijke kwaliteit langs de kust. De versterking van de veiligheid wordt betaald door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl