Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 18 Mei 2006 Provincie kiest voor actief grondbeleid

Gedeputeerde Staten willen het provinciale grondbeleid actiever gaan voeren. Dat gaat het college voorstellen aan Provinciale Staten. De werkwijze is uitgewerkt in de Nota Gegronde Ontwikkeling.

Actief grondbeleid betekent dat de provincie zelf op de grondmarkt het heft in handen kan nemen om bepaalde doelen van het provinciebestuur te realiseren. Woningbouw, natuurontwikkeling, waterberging, recreatiegebieden en aanleg van infrastructuur zijn voorbeelden van plannen waarbij grond nodig is. De provincie zal, meer dan tot op heden, het initiatief gaan nemen om ontwikkelingen zoals vastgelegd in het collegeprogramma tot stand te brengen.

Daarbij past een sterke regierol, ook qua grondbeleid. De verwerving en bestemming gebeurt altijd in afstemming met gemeenten, waterschappen en private partijen. Achtergrond van de nieuwe koers van de provincie is de decentralisatie vanuit het Rijk, vastgelegd in de Nota ruimte. De provincie gaat steeds meer taken zelf actief realiseren. Bijvoorbeeld via het Investeringsfonds Landelijk Gebied, ILG), waarbij de provincie de DLG (Dienst landelijk Gebied) aanstuurt. De provincie is ook verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting. Dit gebeurt via projecten als het Wieringerrandmeer, de Bloemendalerpolder en de Groene Uitweg.

Om gewenste ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te maken, kan het nodig zijn om in een vroegtijdig stadium grond aan te kopen, nog voordat er concrete plannen zijn. Grond is dan vaak nog te verwerven voor een redelijke prijs. Uiteraard betaalt de provincie aan de verkopende partij de geldende marktwaarde van dat moment. In een aantal gevallen kan onteigening nodig zijn. Dit gebeurt in situaties waarin grond nodig is voor het algemeen belang, maar waarbij de eigenaar/eigenaren de grond niet willen verkopen. Ook een tussenvorm is mogelijk: grondverwerving als ware het een onteigening. Dit instrument wordt nu toegepast voor de realisatie van het Wieringerrandmeer.

GS vinden de oprichting van een heus provinciaal grondbedrijf (zoals veel gemeenten dat kennen) op dit moment niet nodig. Wel gaat de provincie de komende tijd werken aan verdere professionalisering op en rond het terrein van de grondverwerving.

De commissie Economie, Landbouw en Europa vergadert op 22 mei over de Nota Gegronde Ontwikkeling. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl