Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 06 September 2006 Aanleg Wieringerrandmeer belangrijke stap verder

Gedeputeerde Staten hebben hun goedkeuring gegeven aan de gewijzigde partiŽle herziening van het Streekplan Noord-Holland Noord. Hierin wordt de aanleg van het Wieringerrandmeer planologisch mogelijk gemaakt. Als ook Provinciale Staten akkoord gaan met de herziening, er overeenstemming komt over de variant en de betrokken partijen overeenstemming bereiken over de financiŽn, kan het meer daadwerkelijk worden aangelegd. Dan wordt Wieringen, net als vroeger, weer een eiland.

Ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp is naar aanleiding van inspraakreacties een aantal belangrijke wijzigingen in de herziening van het Streekplan aangebracht. Zo zijn de zoekgebieden voor woningbouw op Wieringen vervallen en is onder voorwaarden de bouw van een beperkt aantal woningen bij Den Oever en Hippolytushoef mogelijk.

De voorbereiding van de herziening en de gemeentelijke voorbereiding van het intergemeentelijk structuurplan (ISP) is medio 2005 gestart en liep zoveel mogelijk parallel. De documenten en het Integrale Effectrapport hebben vanaf 18 april 2006 gedurende zes weken ter visie gelegen. Binnen deze termijn zijn 22 schriftelijke reacties ontvangen. Op 13 juni 2006 heeft een gedachtewisseling van reclamanten met leden van Provinciale Staten plaatsgevonden.

Belangrijkste wijzigingen

Naar aanleiding van de reacties en gedachtewisseling heeft het college besloten diverse wijzigingen op te nemen in de streekplanherziening. De zoekgebieden voor woningbouw op Wieringen (Den Oever , Hippolytushoef) zijn vervallen omdat het project voorziet in de bouw van 2.100 woningen in en nabij het nieuwe randmeer. Wel mogen hier, onder voorwaarden, voor de inwoners van Wieringen maximaal 100 woningen als uitbreiding van de bestaande kernen worden gebouwd. Het zoekgebied Lutjestrand is op verzoek van de gemeente Wieringen vervallen. Verder wordt het zoekgebied zuidzijde Zuiderhaven versmald tot de bestaande bebouwing. Hierdoor blijft herinrichting ter verhoging van de ruimtelijke kwaliteit mogelijk. Het noordelijk gedeelte Robbenoordbos is uit het zoekgebied gehaald. De omgeving van de Zuiderhaven wordt als zoekgebied aangeduid om ruimte te bieden voor recreatieve voorzieningen.

Ook heeft het college besloten een onderzoek te doen naar de waterkwaliteit, in verband met toekomstige behoeftes van natuur- en landbouwontwikkeling. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen mogelijk maatregelen getroffen worden.

Hoe verder?

Op 14 september buigt de statencommissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting zich over de herziening. Op 25 september neemt Provinciale Staten een besluit. Medio september zal waarschijnlijk een besluit worden genomen over de samenwerkingsovereenkomst tussen de publieke en private partijen, waarin onder andere de financiŽn worden geregeld.

Naar verwachting is er in oktober duidelijkheid over de variantenkeuze van de betrokken gemeenten.

Waarom een meer?

Het Wieringerrandmeer is het plan om tussen de gemeenten Wieringen en Wieringermeer een randmeer aan te leggen en in de omgeving daarvan ruimte te maken voor wonen, groen, bedrijvigheid en recreatie. Met het randmeerproject wil de provincie samen met haar partners een impuls geven aan de hele kop van Noord-Holland. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl