Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 23 Januari 2007 Stedelijke vernieuwing Den Helder belangrijke stap dichterbij

De stedelijke vernieuwing van Den Helder is een belangrijke stap dichter bij realisatie. Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder is namelijk akkoord gegaan met de Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing. Hierin staat hoe gemeente, de ministeries van VROM en Defensie en provincie willen gaan samenwerken om van de diverse vernieuwingsplannen die er voor Den Helder zijn een succes te maken. Op 29 januari buigen Provinciale Staten van Noord-Holland zich over de overeenkomst. Twee dagen later volgt de gemeenteraad van Den Helder.

Onlangs is de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing, waarin gemeente, Rijk en provincie vertegenwoordigd zijn, het eens geworden over de samenwerking met elkaar. De afspraken zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst. Het college is zeer gelukkig met de structurele steun van Rijk en provincie. Indien ook Staten en Raad zich positief over de overeenkomst uitspreken, kan er snel uitvoering worden gegeven aan de vele vernieuwingsplannen. De stedelijke vernieuwingsoperatie is volgens het college het middel om van den Helder weer een aantrekkelijk, levendige stad te maken. Een stad waar veel te doen is en waar mensen van heinde en ver graag een bezoek aan brengen.

In de overeenkomst staat dat de Stuurgroep de plannen en begrotingen vaststelt en een vinger aan de pols houdt bij de planning. Om deze reden regelt de Stuurgroep ook de samenwerking met de marktpartijen. Daarnaast spannen alle partijen zich in de noodzakelijke financiele middelen op tafel te leggen. Deze storten zij in het Fonds Stedelijke Vernieuwing, waaruit alle plannen betaald worden. Verder brengen zij bestuurskracht in en bundelen zij hun expertise.

Als werkorganisatie wordt de CV/BV Zeestad in het leven geroepen, die de vernieuwingsplannen gaat uitvoeren. De stuurgroep heeft bij het vaststellen van de Samenwerkingsovereenkomst voor deze naam gekozen. De naam straalt volgens de stuurgroep niet alleen kracht uit, maar geeft ook goed de richting weer van de stedelijke vernieuwingsopgave: de ontwikkeling van Den Helder tot een echte stad met het gezicht richting zee. Vanuit de gemeentelijke organisatie wordt personeel gedetacheerd in deze CV/BV.

Behalve deze afspraken is ook vastgelegd dat de gemeente de beleidskaders vaststelt. Hierbij gaat het niet alleen om het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan, maar ook om zaken als het detailhandelsbeleid en parkeerbeleid.

De Samenwerkingsovereenkomst bevat bijlagen zoals de oprichtingsaktes voor de CV en BV, de projectplanning en het ondernemingsplan. Dit laatste plan gaat in op de doelen, werkwijze, financiering en organisatie van de stedelijke vernieuwingsoperatie. Daarbij is Den Helder opgedeeld in drie plangebieden: het Stadshart, Nieuw Den Helder Centrum en de Stelling van den Helder. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl