Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 21 Februari 2007 VROM-inspectie legt uitvoering bouwen en RO over 2005 langs de meetlat (Anna Paulowna)

De Inspectie van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de uitvoeringspraktijk op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening in Anna Paulowna onderzocht. Een dezer dagen biedt men de bevindingen aan de gemeenteraad aan. Vorige week dinsdag hebben Burgemeester en wethouders een standpunt over de rapportage ingenomen.

Elke vier jaar

Het onderzoek over het jaar 2005 is onderdeel van een vierjaarlijkse cyclus waarin alle gemeenten in Nederland bezocht worden. Het doel van dit onderzoek is volgens de Inspectie "het optimaliseren van het naleefgedrag van de VROM wet- en regelgeving waardoor de negatieve effecten voor de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid zo beperkt mogelijk zijn. Afgeleid doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op de vraag of de gemeente op een adequaat niveau uitvoering geeft aan haar VROM-taken".

Grote lijnen

De voorlopige resultaten van dit onderzoek zijn de afgelopen periode met de Inspectie besproken. Dat heeft geleid tot enige inhoudelijke en tekstuele aanpassingen van de rapportage. De gemeente Anna Paulowna kan zich in grote lijnen in de rapportage vinden.

Toetsing en vervolg

In de rapportage staat men stil bij de onderdelen Bouwen, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Toezicht & Handhaving. Per onderdeel spreekt men een oordeel uit. Men maakt onderscheid tussen verbeterpunten, die voortvloeien uit wettelijke bepalingen, en aanbevelingen.

De inspectie heeft getoetst aan de hand van een zogenaamd adequaat niveau. Dit is voor het overgrote deel gebaseerd op normen, die de Inspectie zelf heeft ontwikkeld en niet op landelijke wet - en regelgeving. Met de Inspectie zijn vervolgafspraken gemaakt. De gemeente heeft een verbeterplan opgesteld en heeft evaluatiemomenten vastgelegd. Daarnaast stelt de Inspectie begin 2008 ook zelf een evaluatierapport op.

Verbeterpunten

Burgemeester en wethouders hebben met voldoening geconstateerd, dat de uitvoering over het algemeen op orde is. In het verleden was dat beslist niet altijd het geval. Toch blijft verdere verbetering ook voor het college gewenst. Het college heeft dan ook besloten de verbeterpunten op korte termijn te laten uitvoeren.

Geen wettelijke basis voor aanbevelignen Inspectie

Dat geldt niet voor de aanbevelingen van de Inspectie. Burgemeester en wethouders missen de wettelijke basis voor deze aanbevelingen, terwijl uitvoering ervan behoorlijke financiŽe offers van de gemeente vergt. Bovendien is men er nog niet van overtuigd, dat deze aanbevelingen ook leiden tot daadwerkelijke verbeteringen, die de burger zal merken of die ten goede komen van de bedrijfsvoering binnen de ambtelijke organisatie.

In een tijd van toenemende roep om minder landelijke en gemeentelijke regels denkt het college de beschikbare tijd en menskracht beter te kunnen steken in maatregelen die voor de uitvoering ťcht hout snijden. (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl