Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 14 September 2007 Rapport Woning Behoefte Onderzoek Texel

Het rapport dat Bureau Companen uit Arnhem heeft gemaakt over de woningbehoefte op Texel is klaar. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente en de Stichting Wonen Texel (SWT) uitgevoerd.

Waarom een woningmarktonderzoek?

De gemeente Texel heeft twee redenen om een woningmarktonderzoek te doen:

- In de regionale woonvisie voor de kop van Noord-Holland is afgesproken dat Texel 1.110 woningen bouwt tot 2015. Doel is het voorzien in de woningvraag voor eigen behoefte. Omdat de bouw van deze woningen vooral in de buitendorpen op gespannen voet staat met het uitsluitingsgebied voor woningbouw op basis van het Streekplan, moet de gemeente Texel per dorp de behoefte aan woningen aantonen. Daarvoor is een bevolking- en huishoudensprognose nodig, die onderdeel uitmaakt van het woningmarktonderzoek.

- De gemeente Texel wil een woonvisie opstellen, waarin ze keuzes maakt per dorp. Er is veel kennis uit de dorpen zelf. Om een samenhangende woonvisie voor Texel te maken, die recht doet aan alle dorpen, is een samenhangend basisdocument nodig, op basis waarvan keuzes gemaakt worden. Bij het maken van keuzes zijn ook signalen uit de dorpen en lokale ervaringen uiteraard blijvend belangrijk. Stichting Wonen Texel (SWT) is medeopdrachtgever van dit woningmarktonderzoek en wil de uitkomsten gebruiken als basis voor strategisch voorraadbeleid (onderbouwing voor nieuwbouw, herstructurering en verkoop).

Vooruitblik woningbehoefte: 350 woningen tot 2012, 400 tussen 2012 en 2022 Er is op basis van de bevolkingsprognose een inschatting gemaakt van de woningbehoefte tot 2012, met een vooruitblik naar 2022. De ontwikkeling van de bevolking en woningbehoefte op Texel vatten we als volgt samen:

Vervolg

Gemeente Texel is nu in de fase waarin de resultaten van het rapport worden verwerkt in een concept woonvisie.De inhoud van de woonvisie gaat over het aantal te bouwen woningen, locaties voor woningbouw en het soort woningen. Dit antwoord volgt niet automatisch uit het onderzoek, het geeft daarvoor wel het nodige achtergrondmateriaal. Het is aan de gemeenteraad om uiteindelijk de keuzes te bepalen. Hiertoe zal een concept-woonvisie worden opgesteld door de gemeente. Na een inspraakprocedure, waarbij belangstellenden hun mening kenbaar kunnen maken, kan de raad, begin 2008, hierover een besluit nemen.

Meer informatie op www.texel.nl (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl