Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 25 Oktober 2007 Aanpak gemeente huisvesting tijdelijke arbeidskrachten Wieringermeer

De onrust in Wieringermeer door de huisvesting van seizoensarbeiders, is de reden dat de gemeente al enige tijd serieus kijkt naar de problemen die dit met zich meebrengt en naar de mogelijkheden om dit op te lossen.

Inhuur van tijdelijke werknemers leidt in sommige gevallen tot illegale praktijken, slechte woonsituatie en/of problemen van openbare orde. Werknemers uit Midden- en Oost-Europa mogen sinds 1 mei zonder werkvergunning in Nederland werken. Er is voldoende werk, maar huisvesting is regelmatig een probleem.

Gemeenten in de kop van Noord-Holland, zo ook Wieringermeer, worden geconfronteerd met een toename van het aantal tijdelijke buitenlandse werknemers die voor die tijdelijke periode een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Beleid

Het huidige gemeentebeleid is ontoereikend om adequaat in de huisvesting van de tijdelijke arbeidskrachten te voorzien. Een herbezinning op het beleid is dringend gewenst. Op dit moment heeft de gemeente beleid ten aanzien van de huisvesting van maximaal 20 personen op een agrarisch bouwperceel in het buitengebied. Voor dit soort situaties wordt tijdelijk, namelijk voor maximaal 5 jaar, vrijstelling verleend.

Voor nieuw beleid wordt gedacht in de volgende richting:

Over deze denkrichting vindt op dit moment overleg plaats met diverse instanties. Naar verwachting wordt eind dit jaar het nieuwe beleid door de gemeenteraad vastgesteld.

Handhaving

Het tot stand komen van het nieuwe beleid, maar vooral het realiseren van de daarin genoemde (permanente) voorzieningen voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten, zal nog enige tijd duren. De gemeente heeft daarom besloten vast te stellen hoe zij de komende tijd om gaat met illegale situaties.

Huisvesting op bedrijventerreinen (bedrijfswoningen en -hallen)

Dit is in strijd met het huidige beleid en zal ook in het nieuwe beleid niet worden toegestaan. In deze gevallen treedt de gemeente dan ook handhavend op.

Huisvesting in woonwijken/kernen

Daar waar duidelijk is dat het bestemmingsplan deze vorm van huisvesting verbiedt, zal handhavend worden opgetreden. In een aantal gevallen is dat minder duidelijk. Daarbij is van belang in hoeverre de huisvesting kan worden gezien als “wonen” dan wel als “logiesverblijf”. Juridisch gezien heerst hierover onduidelijkheid. Denkt de gemeente dat er sprake is van “logiesverblijf”, dan ontvangt de eigenaar een brief, waarin staat aangegeven dat hiertegen handhavend kan worden opgetreden. Om helderheid te krijgen in over wat logiesverblijf inhoud, treedt de gemeente in een concrete situatie ook daadwerkelijk handhavend op. Omdat verwacht mag worden dat tegen het gemeentebesluit bezwaar en beroep zal worden ingesteld, zal aan de hand van een rechterlijke uitspraak duidelijk worden of handhaving wel of niet mogelijk is. Een dergelijke procedure vergt echter (veel) tijd. Daarnaast gaat de gemeente het maximum aantal bewoners per woning controleren door het toepassen van de bouwverordening. Ook zal de gemeente controleren of de huisvesting wel (brand-) veilig is.

Huisvesting op erven bij (voormalige) agrarische percelen in het buitengebied

Omdat nog niet duidelijk is of in het nieuwe beleid daadwerkelijk de huisvesting op de agrarische percelen is toegestaan en welke eisen dan zullen gelden, is besloten voor de komende periode (voorlopig) niet handhavend op te treden als er geen sprake is van een (brand-)onveilige situatie. De eigenaar ontvangt een brief waarin staat dat de huisvesting in strijd is met het bestemmingsplan maar vooralsnog wordt toegestaan, in ieder geval tot dat het nieuwe beleid is vastgesteld. Het nieuwe beleid bepaald of deze vorm van huisvesting in strijd is met het beleid of dat het past binnen het beleid.

Informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, Ruimte en Milieu van de gemeente Wieringermeer op telefoon (0227) 60 64 64. (Bron: Gemeente Wieringermeer)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl