Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 21 December 2007 Stadshartprojecten Den Helder worden concreet

“Wij gaan genieten van nieuwe plannen”, aldus wethouder Bernhard Fritzsche in zijn openingswoord op 11 december tijdens een drukbezochte informatieavond over drie Stadshartprojecten. Tijdens deze avond zijn de eerste drie Stadshartprojecten gepresenteerd. Het gaat om de locaties Kop van de Beatrixstraat, Molenplein en Molenstraat / Californiestraat.

Volgens wethouder Fritzsche markeerde de bijeenkomst de overgang van praten naar doen: na jaren van discussie over de vernieuwing van het centrumgebied, werden nu de eerste drie concrete nieuwbouwvoorstellen gepresenteerd. “Een memorabel moment.” Het betreffen volgens de wethouder stuk voor stuk goed doortimmerde plannen, waarmee de periode van praten op een goede manier kan worden afgesloten.

Op deze pagina meer over de projecten. Het uiteindelijke ontwerp voor de drie locaties is rond de zomer van 2008 gereed. In deze ontwerpfase vindt tweemaal overleg plaats met de omwonenden. Als alles rond de bouwaanvragen volgens plan verloopt, kan begin 2009 de eerste paal de grond in. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn vele vragen gesteld. De antwoorden hierop zijn medio januari op de website van Zeestad te vinden: www.zeestad.nl

Vernieuwing Kop Beatrixstraat

De Kop van de Beatrixstraat wordt ingrijpend vernieuwd. Dit project bestaat uit vijf verschillende deelprojecten en omvat het gedeelte vanaf de Keizerskroon tot de Zuidstraat en de parkeerplaats aan de Wezenstraat / Breewaterstraat.

Bestaande bouwblokken worden zoveel mogelijk afgemaakt, vooral met woningen, onder meer voor starters op de woningmarkt. De Beatrixstraat wordt verlengd tot aan School 7, met nieuwbouw op het Kanonnenpleintje en op de brug ruimte voor terrassen en voetgangers. Dit ‘kopstuk’ van de straat moet zich ontwikkelen tot de verbindende schakel tussen Willemsoord en het Stadshart. Een opvallend onderdeel betreft het voorstel voor School 7. De school wordt volledig gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw aan de zijkant en aan de achterzijde. Het is de bedoeling dat op deze beeldbepalende plek de bibliotheek een plek krijgt, met voldoende ruimte om ook een filmhuis, leescafe en galerie te huisvesten. Schuin hier tegenover verrijzen nieuwe panden op het Kanonnenpleintje, met aan de zijde van de Beatrixstraatwinkels of horeca op de begane grond. Het nieuwbouwproject omvat drie woonblokken, varierend in hoogte tot maximaal vijf bouwlagen. Onder de woningen komt parkeergelegenheid voor de bewoners.

De parkeergarage aan de Sluisdijkstraat wordt gesloopt en vervangen door een eigentijdse parkeervoorziening. Deze telt straks 300 plaatsen, - 130 meer dan nu het geval is - en gaat twee lagen tellen.Tegen de rand komen woningen, zodat de parkeergarage zelf niet zichtbaar is. Verder komt aan de Beatrixstraat nieuwbouw rondom een aantal bestaande panden. Zo ontstaat er geen massaal nieuwbouwblok, terwijl een deel van het huidige karakter behouden blijft.

Aan de Wezenstraat en de Breewaterstraat komen nieuwe woningen op de locatie van het parkeerterrein. Hiervoor worden geen bestaande woningen gesloopt, de bedoeling is dat de straten weer een geheel gaan vormen. De achterkant van de winkels aan de Beatrixstraat worden hierdoor uit het zicht ontnomen. De nieuwe woningen krijgen op het binnenterrein een eigen parkeervoorziening. Ook komt er een klein pleintje met bomen naast het kerkje aan de Molenstraat. Tot slot wordt ook de huidige lege ruimte op de hoek van de Molenstraat en de Beatrixstraat bebouwd. Aan de Beatrixstraat komen appartementen met daaronder een ruimte voor horeca en winkels. Aan de Westgracht en Molenstraat komen woningen, die aansluiten op de rest van de grachtengordel. De bewoners hebben een eigen gebouwde parkeervoorziening of parkeren in het bouwblok aan de Breewaterstraat.

Nieuwbouwlocaties Molenplein en Molenstraat / Californiestraat

Vrijwel gelijktijdig gaan begin 2010 in het Stadshart twee woningbouwprojecten van start op de locaties Molenplein en Molenstraat/Californiestraat. In totaal gaat het om ongeveer 150 woningen.

De locatie Molenplein betreft het gebied tussen de Nieuwe Kerk en de Kanaalweg. Hier komen drie bouwblokken met in totaal rond de 120 woningen in het iets duurdere segment. Deze verrijzen zowel aan de grachtzijde als aan de kant van het werfkanaal. De bewoners kunnen hun auto’s op enkele centrale plekken binnen de nieuwbouw parkeren. Het aanleggen van een boot voor de deur in het werfkanaal behoort tot de mogelijkheden. Het is bovendien de bedoeling dat het kanaal weer een verbinding krijgt met de Waddenzee door het herstellen van de sluis ‘het Boeren Verdriet’.

De locatie Molenstraat/Californiestraat ligt tegenover de Thorbeckeschool. Midden in deze woonbuurt komen ongeveer 30 nieuwbouwwoningen in het middensegment; dit worden zowel koop- als huurwoningen. Parkeren vindt ondergrond plaats, met extra ruimte voor de auto’s van de enkele woningen in de directe nabijheid. De bestaande parkeerplaatsen worden of gecompenseerd in de openbare ruimte of in een parkeergarage. Voor de bouw van start kan gaan moet nog wel de bodem van de voormalige garage op deze plek worden gesaneerd. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl