Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 06 Februari 2008 De Windwijzer èn De Verrekijker naar brede school Pasteurstraat

Aan de Pasteurstraat in Den Helder staat medio 2009 toch nieuwbouw voor de basisscholen De Windwijzer en De Verrekijker, met daar bij een grote gymzaal. Tijdens de bouw kan De Windwijzer gewoon op de huidige locatie blijven zitten.

Nieuwe afspraken tussen Stichting Sarkon, Stichting Kopwerk, de gemeente Den Helder en Woningstichting Den Helder liggen aan de basis voor dit succesvolle vervolg van het project. Het voorstel van burgemeester en wethouders wordt 11 februari behandeld in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en op 18 februari in de raad. Direct omwonenden en andere belanghebbenden worden binnenkort uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de nieuwe plannen.

Achtergrond

Plannen om de rkbs De Windwijzer (Stichting Sarkon) en de pcbs De Verrekijker (Stichting Kopwerk) samen op de Pasteurstraat onder te brengen in een nieuwe brede school met gymzaal, bestonden al langer. Begin 2007 werd duidelijk dat er een aanzienlijk financieel tekort was ontstaan in dit project. In eerste instantie is daarop door het college aan de raad voorgesteld alleen voor De Windwijzer een nieuw gebouw met een standaard gymzaal te bouwen aan de Pasteurstraat. De Verrekijker zou dan voorlopig op de huidige locatie moeten blijven. Een ongewenste situatie, want dit gebouw verkeert in een matige conditie. Een extra complicatie was het feit dat de huidige locatie van De Windwijzer op termijn onderdeel uitmaakt van het bouwproject Tjempaka (Lidwina) van stichting Woontij (voormalig AWN).

Succesvol vervolg

Alleen nieuwbouw voor De Windwijzer was voor de raad geen optie. Op 4 juli 2007 sprak deze zijn nadrukkelijke voorkeur uit voor het oorspronkelijke plan, met daarin ruimte voor twee scholen en een gymzaal. Besloten werd om diverse varianten nader te onderzoeken. Uiteindelijk resulteerde dit in nieuwe afspraken op hoofdlijnen tussen Stichting Sarkon, Stichting Kopwerk, de gemeente Den Helder en Woningstichting Den Helder (nieuwe partner). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met stichting Woontij (voormalig AWN), waardoor De Windwijzer tijdens de bouw aan de Pasteurstraat op de huidige locatie kan blijven zitten. Dit betekent dat, behoudens onvoorziene vertragingen in publiekrechtelijke procedures, de nieuwbouw aan de Pasteurstraat medio 2009 klaar is en dat dit ook niet leidt tot vertragingen in het project Tjempaka.

Gymzaal en Stichting Kinderopvang Den Helder

In de nieuwe brede school komt een gymzaal ‘helderse norm’. Deze is groter dan de landelijke standaardnorm. Verder participeert Stichting Kinderopvang Den Helder voor eigen rekening en risico via Woningstichting Den Helder in het project. De combinatie van twee scholen met een grote gymzaal, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en mogelijkheden voor naschoolse opvang (BSO) biedt een hoogwaardige voorziening in de wijk.

Nieuwe afspraken

Op grond van de Wet op het primair onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van de scholen. In de gebruikelijke situatie is een schoolbestuur bouwheer en wordt juridisch eigenaar van het gebouw, inclusief de grond. De gemeente stelt de financiele middelen voor de bouw van de school beschikbaar. Indien een schoolbestuur daarmee instemt, kan hiervan worden afgeweken, zoals nu ook is gebeurd: alle partijen nemen extra financiele verantwoordelijkheid en de bouw en exploitatie van de gymzaal zijn voor rekening van de Woningstichting Den Helder en de schoolbesturen. Hiermee is het project Pasteurstraat haalbaar gemaakt. De gebruikelijke verhouding tussen de gemeente en schoolbesturen bij nieuwbouw, onderhoud en exploitatie van scholen wordt binnen de nieuwe afspraken wel zoveel mogelijk benaderd. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl