Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 20 Maart 2008 Groen licht voor aanleg Wieringerrandmeer

Met het positieve oordeel van Provinciale Staten gisteravond over onder meer de business case die hoort bij het project Wieringerrandmeer is er groen licht gekomen voor de aanleg van het randmeer.

Eerder deze maand namen de gemeenteraden van de beide direct bij het randmeer betrokken gemeenten Wieringermeer en Wieringen al een positief besluit over de invulling van de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van het Wieringerrandmeer.

Het Wieringerrandmeer is het plan om tussen de gemeenten Wieringen en Wieringermeer een randmeer aan te leggen en in de omgeving daarvan ruimte te maken voor groen, recreatie, bedrijvigheid en wonen. De toekomst van de landbouw in deze regio is onzeker en biedt geen stabiel toekomstperspectief. Om de kop van Noord-Holland een sociaaleconomische impuls te geven, wil de provincie samen met haar partners het randmeerproject realiseren. Het meer en de natuur zullen veel toeristen en recreanten trekken.

Ton Hooijmaijers, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, is blij met het positieve oordeel van gemeenteraden en staten: "De aanleg van het randmeer is een fantastische stimulans voor de economie in het gebied. Voor de kop van Noord-Holland is het belangrijk dat er meer banen komen en dat de voorzieningen er kunnen blijven. De aanleg van het randmeer, dat bovendien één van de grootste natuurprojecten in Noord-Holland wordt, draagt hier heel veel aan bij. Daarom ben ik blij dat Provinciale Staten bereid zijn de risico's te nemen en deze keuze voor het gebied en zijn inwoners hebben gemaakt."

Ook Jan van Zijl, onafhankelijk voorzitter van de Stuurgroep Wieringerrandmeer, is verheugd: "Na vele jaren van voorbereiding en overleg met alle partijen zijn we er met elkaar in geslaagd een goed planconcept voor het randmeer te maken, dat zoals blijkt uit de democratische besluitvorming breedgedragen wordt. We kunnen nu starten met de voorbereidingen van de aanleg van het randmeer, waarmee de kop van Noord-Holland een geweldige impuls krijgt."

Dietmar Werner namens Lago Wirense. "Wij zijn zeer verheugd dat, na goed intensief overleg en jarenlange samenwerking met de provincie en de beide gemeenten, het Wieringerrandmeer definitief door kan gaan. Een gebiedsontwikkeling als het Wieringerrandmeer blijkt wel degelijk mogelijk als partijen voortdurend goed met elkaar optrekken. Lago Wirense zal verder met haar overheidspartners voortvarend, maar open voor intenties en belangen van derden, aan de slag gaan".

De overeenkomst

Toen in maart 2007 de voorlopige Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de aanleg van het Wieringerrandmeer werd ondertekend, moest nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals het gezamenlijk vaststellen en goedkeuren van een ontwerpplan voor het Wieringerrandmeer en business case. In de afgelopen maanden is aan al deze punten voldaan.

De partijen richten nu een Grondexploitatiemaatschappij op die start met de voorbereidingen van de aanleg van het meer. Samen met de gemeenten stelt de maatschappij een intergemeentelijke bestemmingsplan op, dat is gebaseerd op het schorrenplan. Namens de maatschappij benadert de provincie de boeren en andere eigenaren van het plangebied over de aankoop van hun eigendom in het gebied. Zij krijgen een schadeloosstelling op basis van de onteigeningswet. In april wordt voor hen een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Voor de aangrenzende landbouwbedrijven geldt dat zij er niet in inkomen op achteruit mogen gaan als gevolg van schade die direct aan het randmeer toe te schrijven is. De vrijkomende gronden rondom het project kunnen worden ingezet voor schaalvergroting van deze bedrijven. Naar verwachting zal eind 2010, na alle voorbereidende werkzaamheden, de eerste spa de grond in worden gestoken. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl