Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 09 Juni 2008 Voorjaarsnota in teken van Strategische Visie, Stadshart, Willemsoord en Haven

Door keuze op koers

Een paar ton euro extra voor een sociaal culturele impuls in het Stadshart / Willemsoord, een half miljoen structureel voor het Uitwerkingsplan Stadshart, schrappen reconstructie van de Middenweg, afbouwen ondersteuning Raadsliedenwerk, en verlaging van de inkomensgrens vervoersbudgetten zijn enkele in het oogspringende voorstellen die het college de raad voorlegt in de concept Voorjaarsnota 2008 “Door keuze op koers”.

In de voorjaarsnota is terug te lezen wat de prioriteiten van het gemeentebeleid voor de komende jaren moeten zijn en hoeveel deze plannen mogen kosten om ook in meerjarenperspectief de boeken sluitend te laten zijn. Het college heeft bewust niet gekozen voor lastenverzwaring voor de inwoners van De Helder anders dan een trendmatige stijging van de lokale heffingen. Vorig jaar hebben college en raad afgesproken zich volledig te richten op de Strategische visie 2020, in het bijzonder op het Stadshart, Willemsoord en de Haven. Vooral uit die gebieden moet de kracht komen om Den Helder de centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland te laten zijn, te zorgen dat de uitstroom van inwoners keert, en dat het hier goed wonen, werken en recreeren is. Op 16 en 23 juni discussieren de gemeenteraad en het college over de voorjaarsnota. Dan blijkt of de raad de collegevoorstellen overneemt.

Met de vaststelling van de Strategische visie 2020 in mei 2007 en de focus op de drie gebieden Stadshart, Willemsoord en de Haven heeft het gemeentebestuur duidelijk aangegeven waar het met de stad naar toe moet. Alle keuzes die het bestuur maakt moeten daarin passen. Dat betekent dat niet alles kan en moet. In de kern gaat het dus om het maken van keuzes in projecten, activiteiten en taken en het vrijmaken van extra geld voor de drie gebieden en de Strategische visie 2020. Daarbij geldt ook dat de gewenste sociaal culturele voorzieningen continu in samenhang gezien moeten worden met de economische en ruimtelijke ontwikkelingen en wensen die van die drie gebieden uitgaan. Dit hoort bij de methode van integrale gebiedsontwikkeling.

Om de ambities met betrekking tot de projecten in de drie gebieden te kunnen waarmaken, is een aantal forse beleidsintensiveringen nodig. Dat betekent dat, wil het college de huidige solide financiele begrotingspositie handhaven, er ook gezocht moet worden naar (extra) financiele ruimte om de strategische visie en het coalitieprogramma uit te kunnen voeren. In deze voorjaarsnota heeft het college dat gedaan.

Forse plannen vragen forse keuzen

De zoektocht is gestart met een uitgebreide inventarisatie van projecten en activiteiten van bestaand beleid die binnen de afdelingen in uitvoering zijn. Alle items zijn getoetst aan de Strategische visie 2020. Dit resulteerde in de toekenning van een categorie per item:

Naast deze inventarisatie van bestaand beleid waren er ook wensen voor nieuw beleid aangeleverd die in dezelfde categorieen werden ingedeeld.

Alles op een rij zettend is het college gekomen met het voorstel een pakket aan maatregelen te treffen om een sluitend meerjarenperspectief te krijgen. Bij de totstandkoming van dit pakket realiseert het college dat niet alle programma’s een gelijke bijdrage hebben kunnen leveren aan het sluitend maken van het meerjarenperspectief en dat een aantal keuzes om activiteiten in het welzijns- en sociale veld niet meer te doen, ingrijpend zijn. Dit is een gevolg van het feit dat niet alle programma’s een even groot aandeel in de begroting hebben en niet allemaal een even grote beleidsvrijheid hebben. Voor een aantal programma’s is er dus minder te kiezen dan in andere programma’s.

Een in het oog springende keuze van het college is om af te zien van de voorgenomen reconstructie van de Middenweg en te volstaan met regulier groot onderhoud. Deze keuze is ingegeven door enerzijds het gegeven dat reconstructie niet in de Stragische visie past naar de mening van het college. Anderzijds zijn de verwachte benodigde middelen niet voor handen.

Ruimte vragende maatregelen

Het college is van mening dat het er in geslaagd is bij het nieuw beleid te focussen op een aantal gewenste intensiveringen in de drie gebieden zoals:

Ruimtescheppende maatregelen

Belangrijke voorwaarde voor realisering van onze ambities is een gezonde financiele positie van de gemeente. Om bovengenoemde uitgaven te kunnen betalen zijn ruimtescheppende maatregelen nodig om ook in meerjarenperspectief de begroting sluitend te houden. Een greep uit de ruimtescheppende maatregelen die het college wil nemen:

Meer informatie op www.denhelder.nl (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl