Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 28 juli 2009 Wooncompagnie publiceert gezonde jaarcijfers in jaarverslag 2008

Voldoende financiële ruimte voor plannen Wooncompagnie

Ondanks de crisis op de financiële markten heeft woningcorporatie Wooncompagnie haar gezonde financiële positie in 2008 weten te behouden. Dit blijkt uit het jaarverslag 2008 dat de corporatie in juli publiceert. Dat betekent dat Wooncompagnie geplande nieuwbouw- en herstructureringsprojecten, maar ook maatschappelijke investeringen vooralsnog niet hoeft te wijzigen.

Half juli publiceert Wooncompagnie haar jaarverslag 2008 op de website www.wooncompagnie.nl onder het kopje organisatie. Zoals gebruikelijk geeft de corporatie openheid van zaken over al haar activiteiten en het gevoerde financiële beleid in het afgelopen jaar. "Ondanks een negatief jaarresultaat van € 79,4 miljoen is Wooncompagnie financieel gezond te noemen", zegt concerncontroller Stefan van Schaik. "De belangrijkste oorzaak voor dit eenmalige negatieve resultaat is namelijk een belangrijke wijziging van de waarderingsgrondslagen. Met name ten aanzien van de waardering van ons bezit." Wooncompagnie heeft een solvabiliteit van 43% en van de waarde van de activa - op basis van de WOZ-waarde - is slechts 20% gefinancierd met langlopende schulden.

Alert op risico's

"We staan er financieel dus goed voor en dat willen we natuurlijk graag zo houden", aldus Van Schaik.

"We houden daarom met onze planning uiteraard terdege rekening met de economische situatie. Bovendien zijn we zeer alert op mogelijke financiële risico's. Als dat nodig is, stellen we ons beleid bij. Dat kan gezien de onzekere financiële tijd betekenen dat we sommige projecten moeten heroverwegen. Maar vooralsnog is daar geen sprake van."

 

Geplande maatschappelijke projecten gaan ongewijzigd door

Ook geplande maatschappelijke projecten gaan tot grote tevredenheid van Wooncompagnie voorlopig ongewijzigd door. Samen met haar maatschappelijke partners als gemeenten en zorginstellingen realiseerde de corporatie ook in 2008 vele maatschappelijke projecten. Bijvoorbeeld huisvesting voor bijzondere doelgroepen als lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en ouderen. Maar ook talloze leefbaarheidsprojecten kwamen dankzij gezamenlijke inspanning van de grond. Variërend van de aanleg van een speelveldje tot de bouw van een wijksteunpunt in een woonzorgcentrum. Van Schaik: "Wooncompagnie hecht zeer aan haar rol als maatschappelijk ondernemer. We doen er dan ook alles aan om ook toekomstige maatschappelijke projecten financieel zeker te stellen." (Bron: Gemeente Wieringermeer)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl