Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 25 november 2009 Raad Den Helder stelt voorbereidingskrediet beschikbaar voor nieuw stadhuis

Maandagavond heeft de gemeenteraad van Den Helder ingestemd met een voorbereidingskrediet van € 5 miljoen voor de bouw van een nieuw stadhuis in het stadshart. "Dit is een prachtige stap voor de gemeente Den Helder", zegt wethouder financien Bernard Fritzsche, "we geven daarmee een enorme (kwaliteits)impuls aan de stedelijke vernieuwing, en kunnen daarmee ook onze organisatie straks fatsoenlijk huisvesten. Het geeft de stad identiteit en draagt bij aan de verbetering van haar imago."

Als het aan het college van B&W ligt, laat de gemeente Den Helder - als eerste lokale overheid in Nederland - een nieuw stadhuis bouwen op basis van het Design, Build, Finance & Maintenance (DBFM) principe. Bij de keuze voor een DBFM-contract is het college niet over een nacht ijs gegaan. Lang is de gemeente uitgegaan van een traditionele bouwwijze. In het afgelopen jaar zijn ook nieuwe vormen onderzocht, waaronder het Living Building Concept en DBFM. DBFM kwam al snel als interessantste optie boven drijven.

Betere beheersing tijd en geld

Collegeleden en ambtenaren hebben zich uitvoerig laten informeren over de voor- en nadelen van deze nieuwe contractvorm, onder meer door hun oor te luister te leggen bij het Ministerie van Financien dat onlangs op een dergelijke wijze ingrijpend is gerenoveerd. Dat die renovatie voor elkaar kwam binnen de beschikbare tijd en middelen, was voor het Helderse college een eye-opener. Ook andere ervaringen leren dat een DBFM-contract een betere risico-dekking geeft. Fritzsche: "Het mooie van een DBFM contract is dat de risico’s liggen daar waar ze horen: bij de partij die er invloed op heeft. Dat geeft rust en vertrouwen. Want ju ist de primaire risico’s, tijds- en budgetoverschrijding, zijn beter in de hand te houden."

Medio 2008 heeft de commissie Ruding haar advies ‘Op de goede weg en het juiste spoor’ uitgebracht. Die commissie bepleit een actiever gebruik van private financiering als onderdeel van publiek en private samenwerking (PPS) bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur. Een DBFM contract is een vorm van PPS samenwerking. Deze financieringswijze biedt ook voordelen op andere terreinen, waaronder het bouwen van overheidsgebouwen.

Om lokale overheden beter in de gelegenheid te stellen dit soort kansen te grijpen, wil het kabinet ze helpen. De gemeente Den Helder vertrouwt erop dat het kabinet die handreiking zal doen.

De gemeenteraad was nog niet direct overtuigd van de voordelen van een DBFM-contract. Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt tot bouwen, wil zij eerst nader geinformeerd worden over een andere financieringswijze. Daarnaast wil de gemeenteraad onder meer weten of de NS bereid is mee te werken aan de ontwikkeling van het stationsgebied, wat de gevolgen zijn van DBFM voor de BTW vrijstelling, en wat de kosten zijn voor het aanpassen van de infrastructuur.

Belangrijk besluit

Na afloop van de raadsvergadering toonde het college zich in zijn nopjes met het besluit. "Het is een belangrijk besluit voor Den Helder. Voor de verdere ontwikkeling van de stad hebben we de steun van het rijk en de provincie hard nodig. Zij stellen daar middelen voor beschikbaar onder de voorwaarde dat we zelf vasthouden aan de koers die we hebben uitgezet. Dat betekent dat we overeenkomstig het Uitwerkingsplan Stadshart moeten investeren in het stadshart door een nieuw stadhuis te bouwen. Met het besluit dat we vanavond hebben genomen, hebben we aangetoond dat de Helderse politiek gelooft in de plannen voor de eigen stad".

Met de bouw van het nieuwe stadhuis kan de gemeente aanspraak maken op verdere bijdragen aan de stadsvernieuwing en economische ontwikkeling vanuit het Rijk en Provincie. Tot slot heeft een nieuw stadhuis een vliegwielfunctie aldus het college. De kans dat ook andere (private) investeerders aan de slag gaan, acht het college groot.

Een nieuw stadhuis voor Den Helder

De gemeente Den Helder praat al zo’n 15 jaar over een nieuw stadhuis. Ambtenaren zijn nu nog gehuisvest in drie verschillende gebouwen, waaronder een oud verzorgingshuis. Het college acht het hoog tijd dat er een gebouw komt dat op maat gemaakt is voor de bedrijfsvoering en voldoet aan de (arbo)eisen van deze tijd.

Het nieuwe stadhuis moet in 2014 gereed zijn. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl