Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 07 juni 2010 Voortgang centrumplan Den Burg (Texel)

Medio 2010 wordt het nieuwe gemeentehuis van Texel in gebruik genomen. Hierna kan een start gemaakt worden met de herinrichting van de Groeneplaats. Een eerste stap in dit proces is de sloop van het huidige gemeentehuis.

Na de sloop wordt de locatie tijdelijk ingericht. Door de economische crisis zal de definitieve inrichting niet eerder starten dan 2013.

Het centrumplan Den Burg is gericht op het opwaarderen van de Groeneplaats en omgeving en het creren van een aantrekkelijk en levendig centrum. Om dat te bereiken zijn er een aantal belangrijke stappen gezet. Bewoners en belanghebbenden hebben hun wensen kenbaar gemaakt wat uiteindelijk heeft geleid tot de keuze voor een inrichtingsplan. Dit plan bestaat uit het ontwikkelen van appartementen, woningen en commerciële ruimtes op de Groenplaats en de Burgwal en het herinrichten van de buitenruimte.

Heroverweging programma

Op dit moment wordt een heroverweging van het programma gemaakt waarbij gekeken wordt naar het verminderen van de kosten en het verhogen van de opbrengsten. Voor kostenreductie wordt gedacht aan het niet aanbrengen van een parkeergarage, voor een verhoging van opbrengsten denkt het college aan een differentiatie in de soort woningen, fasering in de bouw en tijdelijke verhuur in het hoge segment. Deze heroverweging is nodig omdat de marktsituatie inmiddels is veranderd. Door de recessie zijn de verkoopprijzen van het vastgoed sterk gedaald. Uit een onlangs gehouden woningonderzoek blijkt dat het programma op een aantal punten aangepast moest worden. Ook is een prognose opgemaakt van de verwachten marktsituatie in 2013-2015.

Daarnaast wordt bij de heroverweging een scheiding gemaakt tussen de planvorming (grondexploitatie en herziening van de bestemmingsplannen) en de vastgoedontwikkeling. De gemeenteraad heeft in het raadsprogramma aangegeven niet meer de rol van projectontwikkelaar te willen vervullen. Voor lopende projecten, zoals deze, wordt onderzocht hoe deze rol in het vervolg moet worden ingevuld.

De aanpassingen en de financile doorrekeningen zijn in beeld gebracht. Door het niet realiseren van een parkeergarage, maar hiervoor op een andere manier een oplossing te zoeken en de kosten/baten aan te passen op basis van een woningmarktonderzoek ligt er een basis om het plan te kunnen realiseren.

Tijdelijke inrichting na sloop van het gemeentehuis

Door vertraging van het plan als gevolg van de economische crisis wordt de vastgoedontwikkeling waarschijnlijk niet eerder gerealiseerd dan na 2012/2013. Eind juli verhuist de gemeentelijk organisatie naar het nieuwe gemeentehuis. Hierdoor komt de huidige locatie vrij en kan daarna gesloopt worden. Na de sloop kan de vrijgekomen locatie tijdelijk worden ingericht. De voorbereidingen lopen inmiddels, zodat de sloop en de tijdelijke inrichting van de vrijgekomen locatie voor het toeristenseizoen 2011 gereed kan zijn. Voor de tijdelijke inrichting worden in overleg met ondernemers en bewoners plannen ontwikkeld die het centrum van Den Burg tot en met de definitieve inrichting aantrekkelijk houden voor inwoners en toeristen. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl