Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 07 februari 2011 Gespreksavond Herijking Structuurvisie gemeente Harenkarspel op 16 februari 2011

Omdat het wenselijk kan zijn sommige verkeers-ideen te herzien, houdt het gemeentebestuur van Harenkarspel op 16 februari 2011, 19.30 uur een gespreksavond met inwoners in het gemeentehuis. Aan de orde is een notitie over alternatieve routes en overige verkeersmaatregelen, die samenhangen met het niet-aanleggen van de Middenroute.

Inwoners van Harenkarspel hebben eind vorig jaar aan wethouder Treur verteld wat zij vinden van de geplande Herijking van de Structuurvisie. Die herijking houdt vooral verkeersmaatregelen in. De wethouder wilde graag de zienswijzen van de mensen hierover weten. Gelukkig waren ze massaal bereid hem dat te vertellen. Wat de inwoners vooral bezig houdt, zijn de gevolgen als er geen Middenroute wordt aangelegd. Waar moet het toenemende verkeer dan heen? De wethouder heeft dit aangehoord zonder reeds zijn inhoudelijke mening te geven.

De ingediende zienswijzen zijn verwerkt in een reactienotitie. Uit alle reacties heeft het gemeentebestuur geleerd dat het wenselijk kan zijn sommige verkeers-ideen te herzien. Op 16 februari, 19.30 uur vindt daarom een gespreksavond plaats in het gemeentehuis. Waarin wel een inhoudelijke discussie aan de orde is. Op dit moment wordt er een notitie gemaakt over alternatieve routes en overige verkeersmaatregelen die samenhangen met het niet aanleggen van de Middenroute. Deze notitie wordt tijdens die avond besproken. Alle betrokkenen zijn van harte welkom.

Alternatief voor de Middenroute

Tijdens de consultatieavonden vroeg de wethouder of de inwoners andere oplossingen weten nu de Middenroute niet door gaat. Maar de bewoners wilden vooral laten horen welke problemen ze zien als er geen Middenroute komt en er ook niets anders werd verzonnen. De conclusie was toch wel dat er door deskundige mensen naar goede alternatieven moest worden gekeken. De wethouder, betrokken inwoners en commissieleden kunnen daarover het beste nog een keer samen om tafel gaan. Dit gebeurt bij de gespreksavond op woensdag 16 februari 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Er zijn door een deskundig bureau alternatieve routes en andere verkeersmaatregelen bedacht. Deze staan in een notitie en die wordt besproken.

Reactienota

Alle inwoners konden in de periode van 6 oktober t/m 3 november kijken hoe de concept herijkingnotitie Structuurvisie Harenkarspel er uitzag. Het stond op de website en lag ter inzage in het gemeentehuis. Iedereen mocht hier op reageren en een zienswijze indienen. Dat hebben veel mensen gedaan.

Hun zienswijze en de reactie erop van het gemeentebestuur staan in een reactienota, die op 7 december 2010 door het gemeentebestuur is vastgesteld. De reacties van de inwoners hebben er toe geleid dat burgemeester en wethouders het concept van de herijkingnotitie gaan aanpassen. Het eerdere punt 2: geen verbindingsweg aanleggen tussen De Dijken- Dergmeerweg, is weggehaald. Dat betekent dat de weg wel aangelegd zou kunnen worden. Maar daarover beslist de gemeenteraad.

De reactienota wordt, samen met de aangepaste herijkingnotitie Structuurvisie en het daarbij behorende raadsvoorstel, voorgelegd aan de commissie RZ van 1 maart 2011 en aan de gemeenteraad op 29 maart 2011. De gemeenteraad beslist dan over de aangepaste herijkingsnotitie. De integrale reactienota is te downloaden via www.harenkarspel.nl onder het kopje in en om Harenkarspel, herijking Structuurvisie. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl